ทริปใกล้เคียง 'มหาสารคาม'

ท่องเที่ยว 'อำเภอนาดูน'

: 2918พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

ลักษณะความเป็นอยู่ของชาวบ้านอีสาน เช่น บ้านเรือน

4852
พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน

ค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-15

4428
กู่สันตรัตน์

กู่สันตรัตน์

ปราสาทสมัยขอม ปรางค์ประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีด้านหน้ายื่นไปทางทิศตะวันออก

3141
เลาะดอนนอนนา

เลาะดอนนอนนา

เลาะดอนนอนนา (Lohdon Nonna) คาเฟ่ ริมนา

320
ทริปของคุณ