มหาสารคาม ต้องเทียว

3220
มหาสารคาม ต้องเทียว รวมแหล่งท่องเทียว มหาสารคาม มาถึงแล้ว "ต้องเทียว" มีที่ใดกันบ้าง มาดูกันตามพิกัด นี้ได้เลยจร้า
วนอุทยานโกสัมพี   ตั้งอยู่ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บริเวณเขตวนอุทยานโกสัมพี ประมาณ 125 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินการ 2 ส่วน พื้นที่ส่วนที่ 1 ใช้สร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักรับรอง บ้านพักเจ้าหน้าและอื่นๆ ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใช้สำหรับศึกษาธรรมชาติ
ประวัติวนอุทยานโกสัมพี เดิมพื้นที่วนอุทยานโกสัมพี เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (ดอนมเหศักดิ์ ) อ...
ดูเพิ่มเติม
พระธาตุนาดูน
เมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่บ้านนาดูน มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี บริเวณแห่งนี้เคยเป็นจุดศูนย์การความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบ ได้นำไปแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือการพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13.15 สมัยทราวดี นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรู...
ดูเพิ่มเติม
พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง 4 เมตร ศิลปะทวารวดี สร้างขึ้นจากจากหินทรายสีแดง เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดมหาสารคาม มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส ตำนานก่าวว่าพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ สร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน เมื่อครั้งที่อำเภอกันทรวิชัยเกิดฝนแล้ง ผู้ชายได้สร้างพระพุทธรูปมิ่เมืองส่วนตัวผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปยิ่งมงคล เมื่อแล้วเสร็จได้ทำการเฉลิมฉลองอย่างมโ... ดูเพิ่มเติม
พระพุทธรูปมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีสร้างขึ้นด้วยหินทรายแดง เหมือนพระพุธทรูปยืนมงคลเสร็จพร้อมกันแล้วทำการฉลองยางมโหฬาร ปรากฎว่าตั้งแต่ได้สร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์แล้วฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธรูปสององค์ และพระพิมพ์กันทรวิชัย เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคาระบูชาของชาวอำเภอกันทรวิชัย และชาวจังหวัดมหาสารคามทุกคน ไม่ว่าจะกราบไหว้ขอพร หรือบนบานศาลกล่าว ก็ได้สมใจนึ... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง