ทริปใกล้เคียง 'บึงกาฬ'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปากคาด'

: 3144วัดสว่างอารมณ์ บีงกาฬ

วัดสว่างอารมณ์ บีงกาฬ

อุโบสถทรงระฆังคว้ำ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีบรรยากาศสงบ

1952
ทริปของคุณ