ทริปใกล้เคียง 'กำแพงเพชร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปางศิลาทอง'

: 2495วัดป่าธรรมธารา

วัดป่าธรรมธารา

วัดป่าธรรมธารา เงียบสงบ กว้างขวาง ติดภูเขา อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

863
ทริปของคุณ