ทริปใกล้เคียง 'กำแพงเพชร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปางศิลาทอง'

: 1982วัดป่าธรรมธารา

วัดป่าธรรมธารา

วัดป่าธรรมธารา เงียบสงบ กว้างขวาง ติดภูเขา อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

567
ทริปของคุณ