ทริปใกล้เคียง 'นครสวรรค์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพยุหะคีรี'

: 1940วัดเขาแก้ว พยุหะคีรี

วัดเขาแก้ว พยุหะคีรี

สร้างมาแต่สมัยสุโขทัย

735
ทริปของคุณ