ทริปใกล้เคียง 'กำแพงเพชร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพรานกระต่าย'

: 3075บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

น้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุด  มีความร้อนประมาณ 40 - 65 องศาเซลเซียส

1814
ทริปของคุณ