ทริปใกล้เคียง 'ยะลา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอรามัน'

: 1534น้ำตกตะวันรัศมี

น้ำตกตะวันรัศมี

น้ำตกที่สวยงามแปลกกว่าที่อื่น ด้วยหินใต้แอ่งน้ำที่เมื่อโดนแสงแดดกระทบจะทำให้แอ่งน้ำเป็นสีเหลืองสวยงาม

2147
ทริปของคุณ