ทริปใกล้เคียง 'ลพบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอลำสนธิ'

: 3232น้ำตกวังแสนดี

น้ำตกวังแสนดี

น้ำตกวังแสนดี น้ำตกที่มีความร่มรื่นและสวยงาม

2266
ปรางค์นางผมหอม

ปรางค์นางผมหอม

ปรางค์นางผมหอม ลักษณะของปรางค์นางผมหอมนี้ เป็นปรางค์องค์เดียวโดดๆ ก่อด้วยอิฐไม่ถือปูน เช่นเดียวกับเทวสถานปรางค์แขก  

1834
ทริปของคุณ