ทริปใกล้เคียง 'สกลนคร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอวาริชภูมิ'

: 2388พระธาตุศรีมงคล

พระธาตุศรีมงคล

ชมความงามของพระธาตุ และพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

2516
ถ้ำพระพุทธไสยาสน์

ถ้ำพระพุทธไสยาสน์

ชมหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาต่างๆมากมาย

1657
ทริปของคุณ