ทริปใกล้เคียง 'หนองคาย'

ท่องเที่ยว 'อำเภอศรีเชียงใหม่'

: 2597วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง

วัดแห่งการ วิปัสสนากรรมฐาน ก่อตั้ง โดย ลป.เทศก์ เทสรังสี ริมแม่น้ำโขง ทัศนียภาพสวยงามมาก

3270
ทริปของคุณ