ทริปใกล้เคียง 'สกลนคร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสว่างแดนดิน'

: 1348


ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทบ้านพันนา

ปราสาทขอม เชื่อว่าสร้างสมัยเดียวกับปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ปราสาทบางส่วนยังคงสภาพสมบูรณ์  กู่พันนา

1839
จัดทริปของคุณ