ทริปใกล้เคียง 'สิงห์บุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภออินทร์บุรี'

: 2744วัดม่วง อินทร์บุรี

วัดม่วง อินทร์บุรี

วัดม่วง มีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยพุทธลักษณะงดงาม  

4523
วัดโบสถ์

วัดโบสถ์

วัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ  

4301
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี แสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณใกล้เคียง จัดแสดง ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์  

3359
วัดสุทธาวาส

วัดสุทธาวาส

วัดสุทธาวาส มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง

2897
เมืองโบราณบ้านคูเมือง

เมืองโบราณบ้านคูเมือง

เมืองโบราณบ้านคูเมือง สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม  

1561
ทริปของคุณ