ทริปใกล้เคียง 'ลำพูน'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเวียงหนองล่อง'

: 1631ฝายวังปาน

ฝายวังปาน

ฝายวังปาน ฝายกั้นแม่น้ำปิง เขตติดต่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

67
ทริปของคุณ