ทริปใกล้เคียง 'นครสวรรค์'

ท่องเที่ยว 'อำเภอโกรกพระ'

: 2553เขาถ้ำพระ นครสวรรค์

เขาถ้ำพระ นครสวรรค์

เขาถ้ำพระ ศาลาแดง เที่ยวชมหินงอกหินย้อย และทิวทัศน์ที่มองเห็นได้เป็นมุมกว้างจากเชิงเขา

1042
ทริปของคุณ