ทริปใกล้เคียง 'ลพบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอโคกสำโรง'

: 2397วัดเขาวงพระจันทร์

วัดเขาวงพระจันทร์

วัดเขาวงพระจันทร์ บรรได 3790 ขั้น ใช้เวลาเดินเท้า 2-3 ชั่วโมง พระพุทธโชค พระพุทธรูปปรางค์เชียงแสน ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

3509
ทริปของคุณ