ทริปใกล้เคียง 'โตเกียว'

ท่องเที่ยว 'โคะกุบุนจิ'

: 1908เกาะชิชิจิมะ

เกาะชิชิจิมะ

เกาะชิชิจิมะ อยู่ในหมู่เกาะ โอกาซาวะ มีกิจกรรมทางทะเลมากมาย บนเกาะจะปกคลุมด้วยป่า ชายหาดสีขาว และหน้าผาหินสูงชัน

339
ทริปของคุณ