ทริปใกล้เคียง 'โตเกียว'

ท่องเที่ยว 'โคะกุบุนจิ'

: 2259เกาะชิชิจิมะ

เกาะชิชิจิมะ

เกาะชิชิจิมะ อยู่ในหมู่เกาะ โอกาซาวะ มีกิจกรรมทางทะเลมากมาย บนเกาะจะปกคลุมด้วยป่า ชายหาดสีขาว และหน้าผาหินสูงชัน

369
ทริปของคุณ