ทริปใกล้เคียง 'โตเกียว'

ท่องเที่ยว 'โอตะ'

: 1795วัดอิเคกามิ ฮอนมงจิ

วัดอิเคกามิ ฮอนมงจิ

สัมผัสความเงียบสงบท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมภายในวัดแห่งนี้

539
ทริปของคุณ