“จิตรกรรมแบบตะวันตก พระหมิด  ”

วัดสวนป่าน อยู่ใกล้สามแยกหอนาฬิกา ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมแบบตะวันตกงดงามมาก เป็นผลงานของ แนบ ทิชินพงศ์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปของนครศรีธรรมราชวัดสวนป่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดธรรมยุต สร้างเมื่อปี พ.ศ.2442 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2525เดิมวัดสวนป่านเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ในตำบลพระเสื้อเมือง ต่อมาทางการได้ยุบเข้ารวมกับตำบลในเมือง อยู่ในเขตเทศบาลนคร จ.นครศรีธรรมราช ที่ตั้งเดิมของวัดสวนป่าน เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณวังกษัตริย์ หรือเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช มีสภาพเป็นเนินสูงมาก่อน อันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิประเทศ ซึ่งเดิมเรียกว่า "กระหม่อมโคก" มีลักษณะเป็นเนินสูงคล้ายภูเขาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อประมาณ 900 กว่าปีมาแล้ว กษัตริย์ผู้ตั้งเมืองใหม่ได้ปรับที่เนินนี้ให้ราบเรียบเพื่อตั้งเป็นวัง ส่วนที่ตั้งของวัดไม่ได้ปรับที่เนินให้ราบเรียบ ยังคงรักษาให้เป็นเนินอยู่ตามเดิม เพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงช้างหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ มีโรงเลี้ยงช้างอยู่ 3 โรง จึงไม่มีผู้ใดแม้แต่ลูกหลานหรือเชื้อสายของกษัตริย์ ประสงค์จะใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะความเชื่อที่ว่า ที่นี่ช้างอยู่ ช้างเกิด ช้างตาย มาก่อน คนจะไปอยู่อาศัยไม่ได้ มักจะมีอันต้องเสียชีวิตหรือไม่ก็ทำให้เดือดร้อนต่างๆ บริเวณเนินสวนป่านจึงถูกทอดทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นเวลานาน

ต่อมาท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง เปรียญ) ในสมัยรัชกาลที่ 5 เห็นว่าที่ดินบริเวณโรงเลี้ยงช้างหลวงเป็นที่รกร้างอยู่ และอยู่ใกล้กับศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัด ดูไม่เป็นที่เจริญตา ประกอบกับทางราชการฝ่ายอาณาจักรก็มิได้คิดที่จะใช้ที่ดินบริเวณนั้นให้เป็นประโยชน์ ท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนีจึงจัดตั้งวัดขึ้นเป็นวัดของธรรมยุตนิกาย แล้วตั้งชื่อวัดที่ตั้งใหม่ว่า "วัดสวนป่าน" หลังจากที่เจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง เปรียญ) ผู้ก่อตั้งวัดสวนป่านได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อปี พ.ศ.2477 แล้ว ศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าคุณฯ ได้สร้างเจดีย์แบบลังกาย่อส่วนขึ้นไว้เป็นที่ระลึกถึงท่านเจ้าคุณด้วยความกตัญญูกตเวที ให้เป็นอนุสรณ์ของท่าน ซึ่งเจดีย์นี้ก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในวัดสวนป่านตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

วัดสวนป่านเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสืบสานพระศาสนา และยังมีสถานที่สำคัญๆ ปรากฏเด่นเป็นสง่าอยู่ 2 อย่างคือ ศาลาการเปรียญ และอุโบสถ

  1. ศาลาการเปรียญ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ นอกจากภายนอกจะมีรูปทรงที่งดงามตามแบบศาสนสถานของไทยแล้ว ภายในยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ที่มีชื่อเรียกว่า "พระหมิด" เป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทับยืน โดยรอบองค์พระพุทธรูปมีทองคำเปลวปิดทับซ้อนกันชั้นแล้วชั้นเล่า แสดงให้เห็นพลังศรัทธาของเหล่าชาวพุทธศาสนิกชน ที่มีต่อ "พระหมิด" พระพุทธรูปประจำวัดนี้
  2. อุโบสถ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ เป็นศาสนสถานที่วิจิตรงดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือชั้นบรมครูของเมืองนครศรีธรรมราช เพราะนอกจากจะมีภาพพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังมีภาพประวัติเรื่องราวแสดงถึงความเป็นอยู่ของชาวเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้นรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์เคยเสด็จประทับที่วัดนี้ด้วย
 

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

วัดสวนป่าน

แชร์

ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 แผนที่

รีวิว 12 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,วัด,โบราณสถาน

No hours available

n/a

https://www.thai-tour.com/thai-tour/south/nakornsrithammarach/data/place/pic-wat-suanpan.htm

2702

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 12 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 13 ก.ย. 55

เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา พระครูพิศิษฎ์คณาทร (ท่านมนต์) เจ้าอาวาสวัดสวนป่าน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดสร้างวัตถุมงคล "จตุคามรามเทพ รุ่นหัวใจเศรษฐี" (เทิดไท้องค์ราชันย์) พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีบวงสรวงและเททองเป็นปฐมฤกษ์แล้ว ณ มณฑลพิธีหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2549 โดยมี พระมงคลพุทธิญาณ วัดรามประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเททอง นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระเกจิคณาจารย์ดังสายใต้ จำนวน 9 รูป นั่งอธิษฐานจิตภาวนา ได้แก่ หลวงพ่อชม วัดโพธิ์เสด็จ, หลวงพ่อเชื่อง วัดรัตนาราม, หลวงพ่อบุญให้ วัดท่าม่วง, หลวงพ่อชม วัดปากน้ำละแม, หลวงปู่เอื้อม วัดบางเนียน, หลวงพ่อคล้อย วัดภูเขาทอง, หลวงพ่อท้วม วัดศรีสุวรรณ, พระอาจารย์แดง วัดไร่ และหลวงปู่ไข่ วัดลำนาว พร้อมทั้งได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษก ณ ศาลหลักเมือง ในวันที่ 16 มี.ค.2550 และพิธีมหาเทวาภิเษก ณ วิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 17 มี.ค. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินรายได้สร้างอาคารสอนศีลธรรมและจริยธรรมวัดสวนป่าน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 54

จัดให้แล้วน่ะครับ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 54

แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวคี
แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวคี

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 54

ในคืนที่เสด็จออกหนีบรรพชา
ในคืนที่เสด็จออกหนีบรรพชา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 54

เสด็จออกบรรพชา
เสด็จออกบรรพชา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 54

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 54

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 พ.ย. 54

ร.5 เสด็จประทับที่วัดสวนป่าน ธ.ค. 2441
ร.5 เสด็จประทับที่วัดสวนป่าน ธ.ค. 2441

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 20 เม.ย. 54

ของจริงมิได้มีเพียงเท่านี้ ยังอีกรูปภาพศิลปะ ๑๐ ๆๆๆๆไปอยู่ไหนล่ะไม่เห็นแสดง

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 22 ต.ค. 53painting6.jpg (480×640)

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 22 ต.ค. 53

พระประะานในอุโบสถ
พระประะานในอุโบสถ

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 22 ต.ค. 53

หอระฆังดูแปลกตาดี
หอระฆังดูแปลกตาดี

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

บ้านหนังตะลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุงสุชาติ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธสิหิงค์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

หอพระอิศวรและเสาชิงช้า หอพระอิศวรและเสาชิงช้า (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.84 กิโลเมตร

หอพระนารายณ์ หอพระนารายณ์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.84 กิโลเมตร

กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.20 กิโลเมตร

สนามหน้าเมือง สนามหน้าเมือง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.30 กิโลเมตร

วัดชายนา วัดชายนา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.36 กิโลเมตร

วัดท้าวโคตร วัดท้าวโคตร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.37 กิโลเมตร

ศาลาประดู่หก ศาลาประดู่หก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.39 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

แลคอนนอนบาย แลคอนนอนบาย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.18 กิโลเมตร

บ้านสุพรรณิการ์ บูติค นครศรีธรรมราช บ้านสุพรรณิการ์ บูติค นครศรีธรรมราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.19 กิโลเมตร

เดอะไทด์ นครศรีธรรมราช เดอะไทด์ นครศรีธรรมราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.26 กิโลเมตร

สบาย พาเลซ สบาย พาเลซ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.32 กิโลเมตร

ไอบีซ บูทีค โฮเทล ไอบีซ บูทีค โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.40 กิโลเมตร

เอส พี แอนด์ เค อพาร์ตเมนท์ เอส พี แอนด์ เค อพาร์ตเมนท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.54 กิโลเมตร

เฮอริเทจ นครศรีธรรมราช เฮอริเทจ นครศรีธรรมราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.54 กิโลเมตร

กรีนเฮาส์ นีโอ รีโซเทล กรีนเฮาส์ นีโอ รีโซเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.56 กิโลเมตร

นิราคนธ์ นครศรีธรรมราช นิราคนธ์ นครศรีธรรมราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.65 กิโลเมตร

บุญประสพ การ์เด้น โฮเทล บุญประสพ การ์เด้น โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.70 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ขนมจีน พานยม ขนมจีน พานยม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.33 กิโลเมตร

ร้านชาวเรือ ร้านชาวเรือ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.70 กิโลเมตร

ครัวนายหนัง ครัวนายหนัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

ข้าวมันแกง ซอยราชเดช ข้าวมันแกง ซอยราชเดช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.72 กิโลเมตร

ตังเกี๋ย แต่เตี้ยม นครศรีธรรมราช ตังเกี๋ย แต่เตี้ยม นครศรีธรรมราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.73 กิโลเมตร

ข้าวหมกไก่ ไทยโอชา ข้าวหมกไก่ ไทยโอชา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.80 กิโลเมตร

ร้านครัวปั้นหยา ร้านครัวปั้นหยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.06 กิโลเมตร

ร้านโกปี๊ สาขาโอเชี่ยน ร้านโกปี๊ สาขาโอเชี่ยน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.34 กิโลเมตร

ร้านโกปี้ ร้านโกปี้ (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 2.34 กิโลเมตร

ร้านขนมจีนแม่ยายเส้นสดน้ำแกงปูม้า ร้านขนมจีนแม่ยายเส้นสดน้ำแกงปูม้า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.36 กิโลเมตร