“วัดคีรีวงศ์ สักการะพระจุฬามณีเจดีย์ หอชมวิว”

วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่ที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ติดกับถนนมาตุลีและถนนดาวดึงส์ ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์และ บริษัทถาวรฟาร์ม ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ของวัดทั้งบนเขาและที่ราบ ประมาณ 280 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2504 พระธุดงค์ได้มาปักกลดอยู่บริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ได้พบวัตถุโบราณ เช่น อิฐเก่า ใบเสมาเก่า พระพุทธรูปเก่าและฐานอุโบสถเก่า เป็นต้น

เมื่อปี พ.ศ. 2507 กรมการศาสนา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นมาสำรวจรังวัดจากหลักฐานวัตถุ โบราณและจากการบอกเล่าของคนเก่าแก่ที่เคยทำไร่อยู่บริเวณวัดคีรีวงศ์ ยืนยันว่าบริเวณนี้เป็นวัดร้างและพบบ่อกรุน้ำซึมด้วยกรมการศาสนา สมัย พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ เป็นอธิบดีกรมการ ศาสนา ได้สำรวจรังวัดและทำแผนที่ไว้ได้พื้นที่วัดทั้งบนเขาและที่ราบประมาณ 280 ไร่ พ.ศ. 2508 คณะกรรมการผู้ริเริ่มสร้างวัดคีรีวงศ์ ซึ่งมีนายเปงซ้ง แซ่ตั้ง เป็นหัวหน้าได้ ไปขอพระสงฆ์จากเจ้าคณะ อำเภอเมืองฯ ที่วัดนครสวรรค์ เพื่อมาสร้างวัดคีรีวงศ์ คณะสงฆ์ได้ส่งพระมหาบุญรอด ปญฺญาวโร ป.ธ.5 หรือ พระเดชพระคุณพระราชพรหมาจารย์

ในปัจจุบัน ซึ่งจำพรรษาอยู่ วัดนครสวรรค์ ให้มาสร้างวัดคีรีวงศ์ อาคารและสถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดคีรีวงศ์

 1. อุโบสถ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 มีสมเด็จพระพุทธโคดม จำลอง ขนาดหน้าตัก 4 ศอก 9 นิ้ว เป็นพระประธาน โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต หรือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น) ปุณฺณสิริ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ.2513 และเททองหล่อพระประธาน ณ วัดคีรีวงศ์ พ.ศ. 2515 และที่ฝาผนังอุโบสถ มีภาพวาด พระเจ้า 10 ชาติ ภาพพุทธประวัติ ปางแสดงปฐมเทศนา และปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 
 2. ศาลาพุทธานุภาพ เป็นศาลาทรงไทย 3 มุข ขนาดกว้าง 13 วา ยาว 33 วา และมีมุขด้านหน้าเนื้อที่ 40 ตารางวา มีเนื้อที่ ตั้งอาคาร 469 ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 ใช้เป็นสถานที่บวชศีลจารินี ปีละ 3 ครั้ง รองรับคนบวชได้ ประมาณ 2,500 คน เป็นที่ ประชุมคณะสงฆ์, อบรมข้าราชการ,นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป วันพระใช้เป็นที่ทำบุญ วันธรรมดา ใช้เป็นที่ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ภายในศาลา วาดรูปพุทธประวัติ รูปพระเวสสันดร 13 กัณฑ์ วาดรูปพระเถระองค์ที่สำคัญในประเทศไทย เช่น หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ, หลวงปู่แหวน, หลวงปู่มั่น เป็นต้น 
  ด้านหลังวาดรูปพระราชลัญจกร 9 รัชกาล ด้านข้างศาลาทิศตะวันตก วาดภาพพุทธประวัติ ด้านเหนือวาดรูปธรรมจักร ตรงกลางและพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและธงชาติ ทิศตะวันตก วาดภาพสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ด้านตะวันออกวาดรูปพระเถระผู้ทรงคุณ-ธรรม ด้านต่าง ๆ และวาดรูปพระเวสสันดร 
 3. สำหรับศาลาพุทธานุภาพหลังนี้ สร้างไว้เพื่อใช้เป็นที่ประชุมอบรมศีลจารินี เป็นที่ประชุม พระสงฆ์ นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการ สามารถรองรับผู้เข้าประชุม ประมาณ 2,000 คน โดยจัดอบรมศีลจารินีปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 7 วันและการประชุม สัมมนาอบรมพัฒนาจิตใจข้าราชการ ตำรวจและนักเรียน นักศึกษา ทุกเดือน ๆ ละหลายครั้ง
 4. โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัด เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ 3 ชั้น มี 3 มุข ยาว 52 เมตร กว้าง 14 เมตร ชั้น 1 เป็นห้องประชุม ชั้น 2-3 เป็นห้องเรียน โดยเป็นที่เรียนนักธรรม,บาลี และพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี ม.1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 130 รูป
 5. ศาลาบำเพ็ญบุญ ใช้เป็นที่จัดเลี้ยง ผู้เข้าประชุมหรือผู้มาบวชศีลจารินี สามารถรองรับคน ได้ประมาณ 2,000 คน 
 6. สวนปฎิบัติธรรมโพธิญาณ สวนปฎิบัติธรรมลานโพธิ์ และสวนปฎิบัติธรรมร่มไทร ใช้เป็นสถานที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิที่สนามหญ้า หรือใต้ต้นไม้ 
 7. สำนักกรรมฐานอุบาสิกา มี 2 ส่วน คือ สำนักล่างและสำนักบน มีกุฎิกรรมฐาน ประมาณ 100 หลัง
 8. วิหารหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิหารใหญ่ ตั้งอยู่ในสำนักกรรมฐานอุบาสิกา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ ปูนปั้น หน้าตัก 4 ศอก 9 นิ้ว ทาทองน้ำสีเหลืองเป็นที่สิง สถิตย์ของเทพย์ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ ผู้ขอพรได้รับความสำเร็จขายที่ได้จึงสร้างวิหารถวาย ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 30 เมตรและสองข้างหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จ พระพุทฒาจารย์ (โต) และรูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 9. พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว เป็นลักษณะผสมเชียงแสน สุโขทัยและรัตนโกสินทร์ คือ ขัดสมาธิเพชร, เกตุดอกบัวตูม สังฆาฏิสั้น แบบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน พระพักตร์ ส่วนองค์และพระพาหาเป็นสมัยสุโขทัย ส่วนแท่นพระเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปใหญ่บนยอดเขานี้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2524 โดยนายชุณห์สีห์ นางปราณีอโนดาต เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

 • วัดคีรีวงศ์  056-222009, 056-226199
 • ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวนครสวรรค์ 056-221602 , 056-221034 ,056-221656-114 

วัดคีรีวงศ์

แชร์

ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

056-222009

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/nakornsawan/data/place/pic-kiri-wong-temple.html

4125

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

heartkub

รีวิวเมื่อ 16 ส.ค. 53

ใครอยากมาไหว้พระ ณ วัดขึ้นชื่อแห่งเมืองนครสวรรค์ ท่ามกลางอากาศดีๆ วิวสวยๆ เชิญที่นี่เลยครับ

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

ศาลหลักเมือง นครสวรรค์ ศาลหลักเมือง นครสวรรค์ (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

วัดวรนาถบรรพต วัดวรนาถบรรพต (รีวิว 495 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

วัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 1.67 กิโลเมตร

อุทยานสวรรค์ อุทยานสวรรค์ (รีวิว 371 รายการ)

ห่าง 1.94 กิโลเมตร

สถานีรถไฟปากน้ำโพ สถานีรถไฟปากน้ำโพ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.08 กิโลเมตร

พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา (รีวิว 1348 รายการ)

ห่าง 2.25 กิโลเมตร

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.40 กิโลเมตร

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.63 กิโลเมตร

วัดจอมคีรีนาคพรต วัดจอมคีรีนาคพรต (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.74 กิโลเมตร

บึงบอระเพ็ด บึงบอระเพ็ด (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 5.65 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

แกรนด์ฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา แกรนด์ฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.42 กิโลเมตร

บีทู นครสวรรค์ พรีเมี่ย โฮเทล บีทู นครสวรรค์ พรีเมี่ย โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.48 กิโลเมตร

โรงแรมแกรนด์วิษณุ โรงแรมแกรนด์วิษณุ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.73 กิโลเมตร

ฮ็อป อินน์ นครสวรรค์ ฮ็อป อินน์ นครสวรรค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.85 กิโลเมตร

ธาราวิลล์ รีสอร์ท ธาราวิลล์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.90 กิโลเมตร

เอเชียนครสวรรค์ เอเชียนครสวรรค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.91 กิโลเมตร

อีซีอิน นครสวรรค์ อีซีอิน นครสวรรค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.94 กิโลเมตร

วัชระนอร์ธเกต นครสวรรค์ วัชระนอร์ธเกต นครสวรรค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.96 กิโลเมตร

โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท  สาขา สะพานเดชาติวงศ์ โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท สาขา สะพานเดชาติวงศ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.99 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ข้าวมันไก่ มันตอนดึก ข้าวมันไก่ มันตอนดึก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.40 กิโลเมตร

ขนมหวาน เจ๊เนี้ยว เซ็งซิมอี้ ขนมหวาน เจ๊เนี้ยว เซ็งซิมอี้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.88 กิโลเมตร

กระเพาะปลา หน้า ธกส กระเพาะปลา หน้า ธกส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.89 กิโลเมตร

ภัตตาคารโกยี ภัตตาคารโกยี (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.06 กิโลเมตร

โกเนี้ยวสาขา2 โกเนี้ยวสาขา2 (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.18 กิโลเมตร

เย็นตาโฟ นายไขว่ เย็นตาโฟ นายไขว่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.36 กิโลเมตร

ร้านอาหารแพบึงบอระเพ็ด ร้านอาหารแพบึงบอระเพ็ด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.68 กิโลเมตร