“สะพานมีความยาว 2,040 เมตรชมทิวทัศน์”

สะพานเทพสุดา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 สถพานเทพสุด เป็นโครงข่ายเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งจาก จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนหรืออีสต์เวสต์อีโคโมมิก คอริเดอร์ จะช่วยร่นระยะทางได้กว่า 100 กิโลเมตร รวมถึงการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะจากอำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท เข้าสู่ตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จะร่นระยะทางกว่า 80 กิโลเมตร

   นอกจากนี้ บนสะพานเทพสุดายังสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณ พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวได้อย่างชัดเจน สะพานเทพสุด มีจุดเริ่มต้นที่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มีจุดสิ้นสุดโครงการที่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 2,040 เมตร ถนนต่อเชื่อมโครงการผิดจราจรกว่าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 498,850,000 บาท ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทางหลวงชนบท


สะพานเทพสุดา

แชร์

ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ครอบครัว,โรแมนติก

No hours available

2931

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

เกาะมหาราช เกาะมหาราช (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

แหลมโนนวิเศษ แหลมโนนวิเศษ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.90 กิโลเมตร

พุทธสถานภูสิงห์ พุทธสถานภูสิงห์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 6.62 กิโลเมตร

อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.09 กิโลเมตร