“ปราสาทบันทายกเดย สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน”

ปราสาทบันทายกเดย สร้างเมื่อประมาณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน หลังจากเดินผ่านโคปุระเข้ามาจะผ่านสะพานนาคราชก่อนเข้าสู่ปราสาท มีร่องรอยของยุคสมัยที่แตกต่างกัน 2 ยุค คือนครวัดและบายน มีลักษณะรูปแบบคล้ายปราสาทตาพรหม และปราสาทพระขรรค์ แต่มีขนาดเล็กกว่า โคปุระทั้ง 4 แห่งมีพระพักตร์ของพระอวโลกิเตศวร หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ เช่นเดียวกับปราสาทบายน โดยมีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทางเข้าประกอบด้วยกับโคปุระทั้ง 4 มีพื้นที่โดยรวมขนาด ประมาณ 800 x 400 เมตร ความมุ่งหมายในการสร้างปราสาทยังไม่แน่ชัด


ปราสาทบันทายกเดย

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

567

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.09 กิโลเมตร

ปราสาทกระวาน ปราสาทกระวาน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.18 กิโลเมตร

วัดบัตชุม วัดบัตชุม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.21 กิโลเมตร

ปราสาทตาแก้ว ปราสาทตาแก้ว (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.36 กิโลเมตร

วัดแปรรูป วัดแปรรูป (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 2.51 กิโลเมตร

ปราสาทเจ้าสายเทวดา ปราสาทเจ้าสายเทวดา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.81 กิโลเมตร

ปราสาทตาเนย ปราสาทตาเนย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.85 กิโลเมตร

ปราสาทธรรมานนท์ ปราสาทธรรมานนท์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.93 กิโลเมตร

ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทแม่บุญตะวันออก (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.02 กิโลเมตร

ปราสาทนาคพัน ปราสาทนาคพัน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.72 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง