“วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ คนละฝั่งกับพระราชวังบางปะอิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421 อาคารและการตกแต่งทำแบบโกธิค มีกระจกสีประดับอย่างสวยงาม  ”

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เป็นศิลปะแบบโกธิค

พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา โดยภายในประดิษฐาน "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสี

วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ คนละฝั่งกับพระราชวังบางปะอิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421 อาคารและการตกแต่งทำแบบโกธิค มีกระจกสีประดับอย่างสวยงาม

ภายในเป็นแบบฝรั่ง แม้แต่ฐานที่ประดิษฐานพระประทาน คือ พระพุทธนฤมลธรรโมภาส และพระสาวกก็ไม่ได้ทำเป็นฐานชุกชีอย่างในโบสถ์ทั่วไป แต่ทำเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์ ช่องหน้าต่างที่เจาะไว้ก็เป็นหน้าต่างโค้ง ที่ฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานจะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสี เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5

 

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ

แชร์

ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 แผนที่

รีวิว 37 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

ปิด

จ.8.00 - 16.30
อ.8.00 - 16.30
พ.8.00 - 16.30
พฤ.8.00 - 16.30
ศ.8.00 - 16.30
ส.8.00 - 16.30
อา.8.00 - 16.30

035-261822

https://www.thai-tour.com/thai-tour/central/ayutthaya/data/place/bangpa_in.htm

4785

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 37 รายการ)

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ท่าเรือ....มีกระเช้าให้นั่งข้ามฝาก

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

พระตำหนัก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ท่านเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

นาฬิกาแดด
โดยสร้างวัตถุ (โนมอน gnomon) ให้ตั้งอยู่บนฐาน เมื่อแสงแดดตกกระทบโนมอนจะทำให้เกิดเงาทอดลงไปบนฐาน แล้วอ่านค่าเวลาจากฐานนั้นซึ่งมีขีดบอกเวลากำกับอยู่ นาฬิกาแดดอาจสร้างขึ้นโดยยึดอยู่กับที่หรือสามารถเคลื่อนย้ายก็ได้

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

หากใครได้มีโอกาศมาที่วัดนี้ถือว่าเป็นโอกาศที่ดีมาก ทั้งได้ทำบุญและได้เดินชมความสวยงามของวัดนี้อีกด้วย
หากใครได้มีโอกาศมาที่วัดนี้ถือว่าเป็นโอกาศที่ดีมาก ทั้งได้ทำบุญและได้เดินชมความสวยงามของวัดนี้อีกด้วย

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ป้ายบอกทางไปยังสถานที่ต่างๆภายในวัด
ป้ายบอกทางไปยังสถานที่ต่างๆภายในวัด

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ศาลาริมน้ำ
ศาลาริมน้ำ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

บรรยากาศของวัดที่ท่าน้ำ
บรรยากาศของวัดที่ท่าน้ำ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ศาลา
ศาลา

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

หลายๆคนอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไร มันคือนาฬิกาในสมัยก่อนครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้การยังไง
หลายๆคนอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไร มันคือนาฬิกาในสมัยก่อนครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้การยังไง

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ประวัติของพระอุโบสถ
ประวัติของพระอุโบสถ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

ภายในพระอุโบสถ
ภายในพระอุโบสถ

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา
พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

อันนี้น่าจะเป็นตู้จดหมาย
อันนี้น่าจะเป็นตู้จดหมาย

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

เข้าประตูวัดมาแล้ว
เข้าประตูวัดมาแล้ว

ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55


ถูกใจ แชร์

Nut

รีวิวเมื่อ 24 พ.ค. 55

วัดนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ำหน้าวัดจะมีท่าเรืออยู่
วัดนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ำหน้าวัดจะมีท่าเรืออยู่

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน (รีวิว 838 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร (รีวิว 8 รายการ)

ห่าง 0.84 กิโลเมตร

ตลาดโก้งโค้ง ตลาดโก้งโค้ง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.79 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

อยุธยา การ์เด้นท์ ริเวอร์ อยุธยา การ์เด้นท์ ริเวอร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.19 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านอาหารมอง บางปะอิน ร้านอาหารมอง บางปะอิน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.53 กิโลเมตร

ยางเดียว ยางเดียว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.79 กิโลเมตร

ต้นน้ำ ต้นน้ำ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร

สืบสานตำนานอาหารปักษ์ใต้ สืบสานตำนานอาหารปักษ์ใต้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.68 กิโลเมตร

ร้านice seed ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ ร้านice seed ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.28 กิโลเมตร

ร้าน ส้มตำวันฮุ่ง ร้าน ส้มตำวันฮุ่ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.78 กิโลเมตร

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ยายเยาว์ สาขา 14 บางปะอิน ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ยายเยาว์ สาขา 14 บางปะอิน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.50 กิโลเมตร

ลาบเป็ด 1 อุบล ลาบเป็ด 1 อุบล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.28 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 4.33 กิโลเมตร

ร้านอาหารป่า จรูญฉาย ร้านอาหารป่า จรูญฉาย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.64 กิโลเมตร