“อดีตที่ว่าราชการและที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง”

วังเจ้าเมืองพัทลุง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจนวงษ์) เป็นผู้ว่าราชการ

ต่อมา วังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตามะระ บุตรีของหลวงศรีวรฉัตร ส่วนวังในสร้างเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจนวงษ์) บุตรชายของพระยาพัทลุงซึ่งเป็นผู้ว่าราชการ ปัจจุบันทายาทตระกูล "จันทโรจนวงษ์" ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติของชาติ โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2526

เรือพัทลุง

เมื่อมีการมณฑลนครศรีธรรมราช และตั้งศาลาว่าการมณฑล ณ เมืองสงขลา ในพุทธศักราช 2439 แล้วรัฐบาลกลางได้จัดส่งเรือสำหรับใช้ประโยชน์ทางราชการมาประจำที่มณฑลแห่งนี้จำนวน 3 ลำ คือเรือมณฑลนครศรีธรรมราชเป็นเรือขนาดใหญ่ เรือแหล่งพระรามเป็นเรือขนาดกลาง และเรือพัทลุงเป็น
เรือขนาดเล็ก  

เรือพัทลุงมีลักษณะเป็นท้องเรือแบน ตัวเรือเป็นเก๋งชั้นครึ่ง มีชั้นดาดฟ้าด้านบน มีห้องพักผ่อนภายใน ตัวเรือ 1 ห้อง โครงสร้างทั่วไปเป็นไม้เนื้อแข็ง ตัวเรือมีความยาว 13.50 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ความสูง จากตัวเรือถึงชั้นที่ 1 สูง 2 เมตร จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 สูง 1.80 เมตร เสารับโครงหลังคาเป็นเสาหลักกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง หลังคาบุด้วยแอสฟัลท์ เชิงชายโดยรอบหลังคา ประดับด้วยลายอุบะใช้เครื่องยนต์ขนาด 13.52 ตันกรอส 9.19 ตันเนส เครื่องยนต์ 6 สูบ ขนาด 17.1 แรงม้า

หน้าที่หลักของเรือพัทลุง คือ การรับส่งเอกสารและติดต่อราชการระหว่างเมืองสงขลากับเมืองพัทลุง รวมทั้งบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่ภายในทะเลสาบสงขลา และเคยมีฐานะเป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในพุทธศักราช 2476 เมืองสงขลาลงเรือพัทลุงออกไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชนี ณ ปากอ่าวสงขลา ครั้งที่ 2 รัฐบาลจัดให้เรือ พัทลุงเป็นเรือพระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราชฎรในพุทธศักราช 2505

วังเก่า
วังเก่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรวงศ์)ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองพัทลุง ระหว่างพุทธศักราช 2412 - 2531 สถานที่แห่งนี้จึงฐานะเป็นที่ว่าราชการเมืองพัทลุงเรื่อยมา จนกระทั่งพุทธศักราช 2531 พระยาอภัยบริรักษ์ กราบบังคมทูลลาออกจากราชการด้วยมีความชราภาพและดวงตามืดมัว เนื่องจากเป็นโรคต้อกระจก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯให้เลื่อนเป็นพระยาวรวุฒิไวยวัฒลุงควิสัยอิศรศักดิ์พิทักษ์ราชกิจนริศราชภักดีอภัยพิริยพาหะ จางวางเมืองพัทลุง พระยาวรวุฒไวยฯ  ยังคงพ่านักอยู่ ณ วังแห่งนี้ ต่อมา จนถึงแก่อนิจกรรมในพุทธศักราช 2546 วังแห่งนี้จึงเป็นมรดกทอดไปยังหลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) และทายาทตามลำดับ

วังเก่า มีลักษณะเป็นเรือนไทยแฝดสามหลัง ยกใต้ถุนสูง จัวขวางตะวัน เรือหลังที่ 1และ 2 ทำเป็นห้องนอน ด้านหน้าห้องนอนสร้างเป็นห้องโถงติดกัน ถัดออกไปเป็นชานขนาดเล็กไปยังเรือนครัว วัสดุก่อสร้างเป็นไม้ทั้งหมด วิธีการประกอบเรือนใช้ ลูกสัก หรือลิ่มไม้เชื่อมยืดแทนตะปู หลังจากหมดยุคการปกครองด้วยระบบเมืองแล้ววังเก่าก็อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จนกระทั่งพุทธศักราช 2535ทายาทของพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์วังเก่าและที่ดินได้แก่  นางประไพ มุตตาระ นางสาวผอบ นะมาตร์ และนายธรรมนูญ จันทโรจวงศ์ ได้โอนกรรมสิทธิ์วังเก่าและที่ดินทั้งหมดให้แก่แผ่นดิน โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535


เปิดทำการเวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม คนไทย 5 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท

วังเจ้าเมืองพัทลุง

แชร์

ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัง พระตำหนัก

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://thai-tour.com/thai-tour/south/pattalung/data/place/pic-wangjaomeung.htm

3552

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดวัง วัดวัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.34 กิโลเมตร

หาดแสนสุขลำปำ หาดแสนสุขลำปำ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

ถ้ำมาลัย ถ้ำมาลัย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.13 กิโลเมตร

ภูเขาอกทะลุ พัทลุง ภูเขาอกทะลุ พัทลุง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.29 กิโลเมตร

ถ้ำคูหาสวรรค์ ถ้ำคูหาสวรรค์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.22 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ลำปำ รีสอร์ท ลำปำ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.01 กิโลเมตร

เดอะรูม พัทลุง เดอะรูม พัทลุง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.76 กิโลเมตร

หอฟ้า หอฟ้า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.77 กิโลเมตร

เม​สท์​ โฮเต็ล เม​สท์​ โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.84 กิโลเมตร

โนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.25 กิโลเมตร

ซิตี้ปาร์ค พัทลุง ซิตี้ปาร์ค พัทลุง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.26 กิโลเมตร

สิทธินาถ แกรนด์วิว โฮเต็ล สิทธินาถ แกรนด์วิว โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.73 กิโลเมตร

โรงแรม ชัยคณาธานี โรงแรม ชัยคณาธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.79 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ครัวลุงลาภ ครัวลุงลาภ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

ควนมะพร้าว ควนมะพร้าว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.29 กิโลเมตร