สถานที่ท่องเที่ยว
gplace
 • วัดท่าตอน
  ภาพมุมสูง-11-03-19
 • “ นมัสการพระธาตุในพระเจดีย์แก้ว และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำกกและเมืองท่าตอน ”


  วัดท่าตอน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2534 ตั้งอยู่บนยอดเขาต่อเนื่องหลายลูก บนเนื้อที่ 425 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชัน มีที่ราบริมแม่น้ำกก ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม จนมีซินแสบางท่าน ยกย่องว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ บนภูเขามังกร เพราะว่า วัดท่าตอนนั้น จะมีพื้นที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ รวม 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น ก็จะมีศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน อยู่ทุกยอดเขา และยอดเขาที่เป็นยอดเขาจุดศูนย์กลางและเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนั้น จะเป็นสถานที่ตั้งและประดิษฐานของ "พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์" หรือ "พระเจดีย์แก้ว" สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

  วัดท่าตอน เป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปี มีพระเจดีย์เก่าชำรุดอยู่หนึ่งองค์ ล้อมรอบด้วยป่าหนาทึบ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด ตามตำนานสุวรรณดำแดงกล่าวว่า กลุ่มคนไทยที่อพยพเข้ามาอยู่ตอนกลางของเชียงใหม่ ประมาณหลังปี พ.ศ. 1700 นั้น เป็นผู้นับถือพุทธศาสนา นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้มีความเห็นว่า บริเวณลุ่มน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำกก เป็นที่ตั้งของชุมชน ที่มีวัฒนธรรมอยู่มาก่อน ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839 ห่างจากวัดท่าตอนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ชื่อ เวียงแข่ ยังคงมีคูเมืองปรากฏอยู่ เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยใดนั้น ไม่เป็นที่ปรากฏหลักฐาน จากการค้นคว้าคำจารึกในฐานพระพุทธรูปเก่าที่สุดที่พบในเขตอำเภอแม่อาย (วัดศรีบุญเรือง) จุลศักราช 221 (พ.ศ. 1403 ) พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณที่พบตามวัดร้างในท้องนาและริมแม่น้ำฝาง ซึ่งวัดต่างๆ ในท้องที่เก็บรักษาไว้ บางส่วนขนย้ายไปจังหวัดเชียงราย (วัดมุงเมือง) และส่วนกลาง ( พ.ศ. 2424 คาร์ล บ็อค มาสำรวจเมืองฝางขนไปบ้าง ) แสดงให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่ผ่านมาหลายศตวรรษของถิ่นนี้ในอดีต

  เที่ยวได้ทั้งปี โทร 053-459284, 053-459309, 081-882 9199

  คำบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  คำบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  บรรยากาศภายในวัดท่าตอน

  บรรยากาศภายในวัดท่าตอน

  มีมังกรเงินขนาดใหญ่

  รูปปั้นมังกรทองขนาดใหญ่

  รูปปั้นมังกรทองขนาดใหญ่

  นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรรูป

  ภูเขาเขตพม่า

  ภูเขาเขตพม่า

  สถานที่บูชา หรือเช่าพระ

  สถานที่บูชา หรือเช่าพระ

  พระพุทธรูปที่ให้เช่าไปบูชา

  พระพุทธรูปที่ให้เช่าไปบูชา

  ลานจอดรถ

  ลานจอดรถ

  พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนสวยงามมาก

  พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอนสวยงามมาก

  ทิวทัศน์บริเวณด้านล่างของวัดท่าตอน

  ทิวทัศน์บริเวณด้านล่างของวัดท่าตอน

  วัดท่าตอน

  วัดท่าตอน

  วิวสวยบนวัดท่าตอน

  วิวสวยบนวัดท่าตอน

  ประตูทางเข้าพระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน

  ประตูทางเข้าพระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน

  พระแก้วมรกตจำลอง

  พระแก้วมรกตจำลอง

  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ

  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ

  พระเจดีย์แก้ว

  พระเจดีย์แก้ว

  พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน

  พระเจดีย์แก้ว วัดท่าตอน

  พระเจดีย์แก้ว

  พระเจดีย์แก้ว

  ทันศนียภาพบริเวณด้านล่าง

  ทันศนียภาพบริเวณด้านล่าง

  ภาพโดยรวมบริเวณด้านล่างของวัดท่าตอน

  ภาพโดยรวมบริเวณด้านล่างของวัดท่าตอน

  ด้านในพระเจดีย์แก้ว

  ด้านในพระเจดีย์แก้ว

  เด็กน้อยไปขอพร

  เด็กน้อยไปขอพร

  คำไหว้พระธาตุศรีจอมทอง

  คำไหว้พระธาตุศรีจอมทอง

  คำไหว้พระธาตุ มีทั้งภาษาไทย,จีน,อังกฤษ

  คำไหว้พระธาตุ มีทั้งภาษาไทย,จีน,อังกฤษ

  ป้ายบอกคำไหว้พระธาตุช่อแฮ

  ป้ายบอกคำไหว้พระธาตุช่อแฮ

  คำไหว้พระธาตุชเวดากอง

  คำไหว้พระธาตุชเวดากอง

  พระธาตุประจำคนเกิดปีมะเมีย

  คำไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

  คำไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

  คำไหว้พระธาตุพนม

  คำไหว้พระธาตุพนม

  คำไหว้พระธาตุหริภุญชัย

  คำไหว้พระธาตุหริภุญชัย

  คำไหว้พระธาตุจุฬามณี

  คำไหว้พระธาตุจุฬามณี

  พระธาตุประจำคนเกิดปีจอ

  คำไหว้พระธาตุดอยตุง

  คำไหว้พระธาตุดอยตุง

  รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ)

  รูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ)

  ด้านหน้าทางเข้าพระเจดีย์แก้ว

  ด้านหน้าทางเข้าพระเจดีย์แก้ว

  พระเจดีย์แก้ววัดท่าตอน

  พระเจดีย์แก้ววัดท่าตอน

  เมื่อได้มาครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจและอยากจะกลับมาอีก

  หากมองไปไกล จะเห็นทุ่งนาและหมู่บ้าน

  หากมองไปไกล จะเห็นทุ่งนาและหมู่บ้าน

  ทิวทัศน์ของบ้านวัดท่าตอน

  ทิวทัศน์ของบ้านวัดท่าตอน

  หากมองลงไปจะเป็นหมู่บ้านวัดท่าตอน

  หากมองลงไปจะเป็นหมู่บ้านวัดท่าตอน

  พระอิ่มตลอดกาลชั้น 9 วัดท่าตอน

  พระอิ่มตลอดกาลชั้น 9 วัดท่าตอน

  พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์

  พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์

  เมื่อขับรถเดินทางไปตามเส้นทางสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ ในวัดท่าตอนไปถึงยอดเขาอีกลูกหนึ่งจะสามารถมองเห็นพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ บนเขาได้

  บ้านท่าตอน

  บ้านท่าตอน

  และนี่ก็เป็นวิวบรรยากาศในช่วงสายๆ ของวัน มองจากบนยอดเขาวัดท่าตอนเห็นบ้านไม่กี่หลังคาเรือนตามเนินเขา บางแห่งเป็นที่พัก รีสอร์ทโรงแรม บรรยากาศน่าอยู่

  พระอิ่มตลอดกาลชั้น 9

  พระอิ่มตลอดกาลชั้น 9

  พระอิ่มตลอดกาล

  พระอิ่มตลอดกาล

  พระเจดีย์ท่าตอน

  พระเจดีย์ท่าตอน

  สังเกตุไฟป่า บนเขา

  พระเจดีย์วัดท่าตอน

  พระเจดีย์วัดท่าตอน

  แนวดิ่ง

  พระเจดีย์

  พระเจดีย์

  ความคิดเห็น
  ท่าตอนริเวอร์วิวรีสอร์ท
  9.91 กม.
  ท่าตอนริเวอร์วิวรีสอร์ท (Thaton River View Resort) อยู่ในอำเภอแม่อาย มีห้องพักทั้งหมด 33 ห้อง ภายในห้องพักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และอยู่ใ
  ภูมณี โฮม โฮเต็ล
  21.90 กม.
  ภูมณี โฮม โฮเต็ล เชียงใหม่  Phumanee Home Hotel ตั้งอยุ่ที่่ 122/1 หมุ่ที่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง โรงแรมมีการออกแบบและตกแต่งภายในด้วยสัญลักษณ์ของชน
  ขุนยูวเพลส
  22.47 กม.
  โรงแรมขุนยูวเพลส ฝาง (Khunyuw Place Fang) เดินทางสะดวกตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ห้องพักกว้าง สะอาด สวยงาม   บริการห้องพักทั้งห
  ฮัก ฝาง เชียงใหม่
  23.55 กม.
  ฮัก ฝาง เชียงใหม่ (Hug Fang Chiang Mai) ที่พักบรรยากาศดี ตกแต่งโปร่งโล่ง น่าเข้าพักพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย บริการห้องพักสะอาด การเดิ
  โรงแรม แทนเจอรีน วิลล์
  24.10 กม.
  โรงแรม แทนเจอรีน วิลล์ (Tangerine Ville Hotel)  อยู่ อ.ฝาง จ.เชียงราย โรงแรมตกแต่งเรียบง่ายเน้นความสะดวกสบายห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งภาย

  สถานที่ใกล้เคียง วัดท่าตอน

  วัดห้วยปู
  ห่าง 3.0 กม.
  สวนส้มธนาธร
  ห่าง 4.8 กม.
  แม่อาย
  ห่าง 5.0 กม.
  วัดหาดชมภู
  ห่าง 5.7 กม.
  ตำบล มะลิกา
  ห่าง 6.4 กม.
  Wat Mae Ai Luang
  ห่าง 7.4 กม.
  VDO

  แผนที่ วัดท่าตอน

  ความคิดเห็น วัดท่าตอน


  Login Gplace

  Username : Password :


  ความคิดเห็น
  nongview
  July 28, 2010, 2:09 pm
  พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ ภายในประกอบไปด้วย
  ชั้นที่ 1 เป็นชั้นแห่ง ทาน และฐานพระบรมธาตุฯ บันทึกรายชื่อผู้บริจาค
  เมื่อสู่ชั้นที่ 2 ตามสะพานสายรุ้ง… เป็นชั้นแห่งศีล ท่านจะพบกับหยดน้ำคริสตัล ซึ่งอยู่ตรงดุมล้อของธรรมจักร ส่วนภายนอก… จะเป็นลานโล่ง มีโพธิมณฑลห้อมรอบเจดีย์ ( รูปจำลอง ) ประจำปีเกิด และเมื่อท่านเดินตามสะพานสายรุ้ง 
  ขึ้นสู่ชั้นที่ 3 เป็นชั้นแห่งภาวนา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์แก้ว บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ " สะพานสายรุ้ง… เป็นเส้นทางทอดผ่านจากแดนมนุษย์ (โลกิยภูมิ) ขึ้นสู่แดนสวรรค์ (โลกุตรภูมิ) ผู้ใดได้ร่วมสร้างพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ ก็เหมือนได้สร้างสะพานสายรุ้ง ให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อขึ้นสู่แดนสุขาวดี ผู้นั้นก็จะมีพร้อมซึ่ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ในชาติหน้าก็จะไปเกิดในแดนสวรรค์ เพราะบุญบารมีที่ท่านได้ร่วมสร้าง พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ "


  ยังสร้างไม่เสร็จ
  ตอบ  nongview
  July 28, 2010, 2:06 pm
  พระธาตุท่าตอน หรือ พระเจดีย์องค์เดิม ไม่ทราบสมัยก่อสร้าง เมื่อคราวครูบาศรีวิชัย  ได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง พอมาถึงท่าตอน ท่านได้บอกชาวบ้านว่าขึ้นไปหาพระธาตุบนเขา  ชาวบ้านก็พากันขึ้นไปถางป่า ก็เจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ จึงนิมนต์ท่านบูรณะ  แต่ท่านไม่รับท่านบอกให้นิมนต์ครูบาแก้ว กาวิชัย มาบูรณะ เพราะเป็นของคู่บารมีท่าน  ชาวบ้านก็พากันไปนิมนต์ครูบาแก้ว มาบูรณะและสร้างวัดขึ้น เรียกว่า "วัดจอมคีรี" ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัด และนิมนต์พระมาเป็นเจ้าอาวาสหลายรูป จนกลายมาเป็นวัดท่าตอนในปัจจุบัน


  พระธาตุท่าตอน
  ตอบ  nongview
  July 28, 2010, 2:04 pm
  เป็นที่พักทรงต่างประเทศด้านนอกบุด้วยหินทั้งหลัง มี 2 ชั้น เป็นหินที่นำมาจากลำห้วยแม่สาว มีแห่งเดียวในพื้นที่


  ที่พักรับรองแขก
  ตอบ  nongview
  July 28, 2010, 2:02 pm
  เจ้าแม่กวนอิม
  ยืนประทานน้ำ ให้ผู้เลื่อมในศรัทธากราบไหว้ มีลานให้เดินชมธรรมชาติ ฐานล่างสองชั้นมีห้องให้พัก และให้นั่งชมบรรยากาศ ชั้นล่างสุดทำเป็นบันไดลงไปแม่น้ำ มีรูปปั้นเทพเจ้าต่าง ๆ และศาลาที่พัก มีถ้ำให้ลอดลงไป


  องค์เจ้าแม่กวนอิม
  ตอบ  nongview
  July 28, 2010, 2:01 pm
  พระพุทธนิรันดรชัย หรือ พระองค์ขาว เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 9 เมตร ...สีขาวนวล เป็นศิลปะแบบพระสิงห์ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526


  พระองค์ขาว
  ตอบ  heartkub
  July 28, 2010, 1:45 pm
  แม้ในจุลศักราช 636 (พ.ศ. 1818) พระยามังรายเสด็จมาเสวยราชสมบัติในเมืองฝาง ก็มิได้ปรากฏว่าพระองค์สร้างเมืองขึ้นใหม่ ฝางและอำเภอใกล้เคียง (เวียงไชย เวียงแข่ เมืองงาม เป็นต้น) คงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้ว ในตำนานเมืองเหนือ กล่าวว่า " อันเมืองฝางนั้น เป็นเมืองที่สร้างมาแต่โบราณกาลแล้ว หากจะพูดตามตำนาน ก็สร้างมาแต่สมัยพระเจ้าลวะจังกราชปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลาวจก และต่อมาในสมัยพระเจ้ามังราย บ้านเมืองเดิมก็คงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยเป็นที่อุดมสมบูรณ์ พระเจ้ามังรายจึงได้บูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง"

  จากการสำรวจโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของกรมศิลปากร พบว่า  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดท่าตอน (ศาลาพุทธบุตรประชาสรรค์) ปางมารวิชัยประทับนั่ง 5 องค์ ปางประทับยืน 3 องค์ เป็นศิลปล้านนา เป็นพุทธศิลป์ซึ่งทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ มีอายุ 500-700 ปี มีคำจารึกที่ฐานพระพุทธรูป 2 องค์ ปางมารวิชัย ประทับนั่งองค์เล็กสุด (พระฝนแสนห่า) สร้างเมื่อจุลศักราช 910 (พ.ศ. 2092) ปางประทับยืนอุ้มบาตร บอกแต่เพียงชื่อผู้นำสร้าง และผู้ร่วมทำบุญ ไม่บอกศักราช ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่า วัดท่าตอน ได้สร้างมาแล้วเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี อาจสร้างในสมัยเดียวกับที่พระเจ้าพรหมมหาราชทรงสร้างพระธาตุสบฝาง ( ประมาณหลัง พ.ศ. 1483 ) เพราะอยู่ไม่ห่างกัน (ประมาณ 5 กิโลเมตร) และตั้งอยู่บนยอดเขา ริมแม่น้ำกกเช่นเดียวกัน อีกทั้งจารึกในฐานพระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง ซึ่งนำมาจากวัดร้างในท้องนาบริเวณไม่ห่างจากท่าตอน ก็ใกล้เคียงสมัยพระเจ้าพรหมมหาราชมาก
  ตอบ  heartkub
  July 28, 2010, 1:45 pm
  ริมแม่น้ำกก ถ่ายจากวัดท่าตอน


  ริมแม่น้ำกก
  ตอบ  ทริปใกล้เคียง

  ประวัติการเข้าชม


  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
  กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง