“มูลคันธกุฎีจำลอง รูปปั้นท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ เรือนพักรับรอง”

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (980) นครสาวัตถึ 

บริการห้องพัก(เรือนรับรอง) ห้องน้ำ อาหาร

งานของวัด

ครั้งสมัยพระสุเมธาธิบดี ดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพวิสุทธิโมลี ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสมัยที่ ๒ ได้ตั้งโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสู่ถิ่นมาตุภูมิ และโครงการค้นคว้าพุทธสถานทางวิชาการขึ้น เป็นผลให้งานเผยแผ่พุทธศาสนาขยายตัวเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น มีการสร้างวัดไทยเพิ่มตามมา ทั้งพุทธบริษัทชาวไทยก็มานมัสการสังเวชนียสถานมากขึ้นเป็นลำดับ นับว่างานพระธรรมทูตได้ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกอย่างไพศาลและได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและพัฒนาแบบยั่งยืน


 

มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

373/4-5 ซ.รามคำแหง 39 แยก 7 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. : 0-2184-4539 – 41 Fax. : 0-2184-4578

Website : www.mulnidhiwatthaikusinara.org

Email : kusinara@gmail.com

 

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (980) ประเทศอินเดีย

Wattthai Kusinarachalermraj

P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA

Tel. : (91) 5564-271189 Fax. : (91) 5564-272089

Website : www.watthaikusinara.org , www.watthaikusinara-th.org

E-mail : kusinara980@gmail.com

 

วัดไทยลุมพินี มหาวิหาร (979) ประเทศเนปาล

Royal Thai Monastery Lumbini

Lumbini Sacred Garden, East Monastic Zone,

Dist.Rupandihi, Lumbini, Nepal

Tel. : (977)-71-580222, Fax. : (977)-71-580271

Website : www.watthailumbini.org

E-mail : lumbini979@gmail.com

 

“พุทธวิหาร สาลวโนทยาน 960” โสนารี – อินเดีย

Ninth and Sixty Salavanotayan

Gorakhpur – Sonauli Road, Near Sonauli Border

P.O., Nautanwa, Distt. Maharajgant, (U.P)

Tel. : (91) 9415-270696, (91) 9415-261662

Website : www.watthai960.org

E-mail : Salavanotayan960@gmail.com

 

ร่วมทำบุญ ส่งเสริมงานพระธรรมทูต ได้ที่

บัญชีชื่อ  มูลนิธิวัดไทยฯเพื่อสร้างวัดเชตวันมหาวิหาร-อินเดีย

ธ.ทหารไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-14801-9

โทร.อินเดีย+919621626090 หรือ โทร.ไทย 0860395005

ขอเจริญพร

 

ติดต่อวัดเชตวันมหาวิหาร

https://www.facebook.com/watthai939/?fref=ts

จองเรือนพักที่วัดเชตวันมหาวิหาร

http://www.watthaichetavan.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539239016&Ntype=9

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อินเดีย

แชร์

Bahrampur – Baharaich Highway, P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India. แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,สถานที่,วัด

No hours available

+91 96216 26090

http://www.watthaichetavan.org/

cetvan939@gmail.com

706

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.76 กิโลเมตร

บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.77 กิโลเมตร

สถูปองคุลิมาล สถูปองคุลิมาล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.86 กิโลเมตร