“คฤหาสน์เศรษฐีผู้ใจบุญ ถวายเงินซื้อที่สร้างวัดเชตวัน”

บ้าน(คฤหาสน์) มหาเศรษฐี สถานที่นี้เป็นเรือนที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีอาศัยอยู่ ได้นําแผ่นทองจากที่นี่เป็นจำนวน 54 โกฏิ ไปเป็นค่าที่ดินของเจ้าเชต เพื่อสร้างพระอารามถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า

เดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะเศรษฐีผู้เป็นบิดา ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ทำให้ท่านถูกเรียกจากชาวเมืองสาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก 

อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้ไปค้าขายและได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์จนบรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านจึงมีศรัทธาสร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเงินจำนวนมาก ท่านได้เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างดีมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษาที่วัดพระเชตวันที่ท่านสร้างมากกว่าที่ประทับใด ๆ ถึง 19 พรรษา

อนาถปิณฑิกเศรษฐี ผู้นี้เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาในส่วนทานมัยมากมาย ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็น เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก


บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

แชร์

Mahet Rd, Rajgarh Gulahriya, สาวัตถี, รัฐอุตตระประเทศ อินเดีย 271805 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,โบราณสถาน

No hours available

1839

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สถูปองคุลิมาล สถูปองคุลิมาล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.10 กิโลเมตร

วัดเชตวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.32 กิโลเมตร

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อินเดีย วัดไทยเชตวันมหาวิหาร อินเดีย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.77 กิโลเมตร