“วัดไทย ใกล้วังเก่ากบิลพัสดุ์”

ในบริเวณวัด ได้คุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น หม้อ ไห

ภายในวัด แสดงภาพพุทธประวัติ และพุทธโบราณสถานใกล้วัด เช่น ตำหนักพระราชฐาน ตำหนักปราสาท 3 ฤดู(ของเจ้าชายสิทธัตถะ) สระโบกขรณี Twin Stupa (สถูปพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา) กัณฐกสถูป (สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงม้ากัณฐกะหันพระพักตร์กลับทอดพระเนตรกรุงกบิลพัสดุ์ ก่อนเสด็จบรรพชา) ประตูวังเก่าทิศตะวันออก


วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์

แชร์

กบิลพัสดุ์, เนปาล 32800 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,วัด

No hours available

275

จัดทริปของคุณ

Delete all place

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วังเก่ากบิลพัสดุ์ วังเก่ากบิลพัสดุ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.64 กิโลเมตร

วัดไทยนิโคธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ วัดไทยนิโคธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.91 กิโลเมตร

วัดนิโครธาราม กบิลพัสดุ์ วัดนิโครธาราม กบิลพัสดุ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.99 กิโลเมตร