ทริปใกล้เคียง 'ชิซูโอกะ'

ท่องเที่ยว 'คะโมะ'

: 2595ปราสาทซุนปูโจ Sunpujo Castle

ปราสาทซุนปูโจ Sunpujo Castle

ปราสาท ซัมปูโจ (Sumpujo Castle) สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซากปราสาทที่กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 

588
แหล่งน้ำพุร้อนฮิกะชิอิสุ

แหล่งน้ำพุร้อนฮิกะชิอิสุ

แหล่งน้ำพุร้อน6แห่งพร้อมวิวมหาสมุทรของเมืองฮิกะชิฮิสุ

434
น้ำตกคาวาซุ นานาดารุ

น้ำตกคาวาซุ นานาดารุ

ตลอดเส้นทางมีน้ำตกให้แวะชมถึง 7 จุด ชาวญี่ปุ่นจึงเรียกอีกชื่อว่าน้ำตก  Nanadaru ซึ่ง nana ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า "เจ็ด"

424
ทริปของคุณ