ทริปใกล้เคียง 'ชิซูโอกะ'

ท่องเที่ยว 'ชิซุโอะกะ'

: 2042ศาลเจ้า Kunozan Toshoku

ศาลเจ้า Kunozan Toshoku

ศาลเจ้า Kunozan Toshoku

445
ศาลเจ้า Kunozan Toshogu

ศาลเจ้า Kunozan Toshogu

หากเดินขึ้นไปบนภูเขา จะพบกับศาลเจ้าด้านบนที่ราบสูงนิฮอนไดระ(Nihondaira plateau) ซึ่งอาจจะขึ้นไปได้โดยการนั่งกระเช้า(Nihondaira Ropeway) เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวซุรุกะ(Suruga Bay) ท่าเรือชิมิสุ(Shimizu Port) ทุ่งใบชา และภูเขาไฟฟูจิ

415
ทริปของคุณ