ทริปใกล้เคียง 'นารา'

ท่องเที่ยว 'ซะกุระอิ'

: 1904วัดฮาเซเดระ

วัดฮาเซเดระ

วัดบนเขาที่สวยงาม รายล้อมด้วยดอกไม้สี่ฤดู

415
ทริปของคุณ