ทริปใกล้เคียง 'นารา'

ท่องเที่ยว 'ซะกุระอิ'

: 1964วัดฮาเซเดระ

วัดฮาเซเดระ

วัดบนเขาที่สวยงาม รายล้อมด้วยดอกไม้สี่ฤดู

437
ทริปของคุณ