ทริปใกล้เคียง 'นนทบุรี'

ช้อปปิ้ง 'นนทบุรี'

เลือก : อำเภอ
: 209


อำเภอปากเกร็ด
สมชายบ้านขนมหวานไทย

สมชายบ้านขนมหวานไทย

จำหน่าย ขนมหวานไทยมงคล 9 อย่าง ปลีก-ส่ง ทองหยอด ทองหยิบ เม็ดขนุน ฝอยทอง

4521
ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์

ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์

ผ้าบาติก ดอกไม้ประดิษฐ์ เกาะเกร็ด 

1180
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา มีลักษณะที่โดดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด คือ มีเนื้อแดงส้ม ใช้เนื้อดินเหนียวธรรมชาติปั้นและเผาโดยไม่มีการเคลือบน้ำยา มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติ ขอบปากของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาจะกลมกลึงราวกับกระบอกไม้ไผ่ผ่า และบรรจงประดิษฐ์ลวดลายที่ละเอียดสวยงามลงในเนื้อดินขณะที่ยังไม่แข็งตัว แล้วจึงนำดินไปเผา

1674
ทริปของคุณ