ทริปใกล้เคียง 'สระบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบ้านหมอ'เมืองขีดขิน

เมืองขีดขิน

เมืองขีดขิน เป็นเมืองโบราณสมัยขอม ปัจจุบันเหลือเพียงเนินดินของคันคู สูงราว 4 เมตร กว้างราว 60 เมตร ตรงกลางเป็นโคกสูง เรียกว่า "โคกปราสาท"

1338
จัดทริปของคุณ