ทริปใกล้เคียง 'สระบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบ้านหมอ'

: 1621เมืองขีดขิน

เมืองขีดขิน

เมืองขีดขิน เป็นเมืองโบราณสมัยขอม ปัจจุบันเหลือเพียงเนินดินของคันคู สูงราว 4 เมตร กว้างราว 60 เมตร ตรงกลางเป็นโคกสูง เรียกว่า "โคกปราสาท"

1741
ทริปของคุณ