พระพุทธรูปสี่มุมเมือง ทั่วไทย

5241
พระพุทธรูปสี่มุมเมือง ทั่วไทย พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระพุทธรูปสี่มุมเมืองที่ปกป้องรักษาประเทศไทยให้แคล้วคลาดปลอดภัย
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ "พระพุทธรูปสี่มุมเมือง" ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยแบบจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดลําปาง ซื่งในหลวงทรงเททองหล่อด้วยพระองค์เอง ในปี พ.ศ. 2509 หลังจากผ่านการปลุกเสกเบิกพระเนตรแล้ว จึงพระราชทานไปประดิษฐานยังทิศทั้งสี่ของประเทศไทย เป็นพระพุทธรูป สร้างด้วยโลหะผสมร่มดําทั้งองค์ปางสมาธิ ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อดํา จัดสร้างโดยกรมการรักษาดินแดนเมื่อปี พ.ศ.2... ดูเพิ่มเติม
วัดศาลาแดง  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อันเป็นหนึ่งในสี่องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่จังหวัดต่างๆ ทั้งสี่ทิศ
พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประดิษฐานในวิหารจตุรทิศ เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิ หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศขึ้นสี่องค์ และเมื่อวันที่...
ดูเพิ่มเติม
เขาแก่นจันทน์ เดิมชื่อเขาจันทน์แดง มีความสูงประมาณ 141 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา โดยสามารถนำรถขึ้นยอดเขาได้จากด้านข้างสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ริมถนนเพชรเกษม และบนยอดเขาสามารถชมทิวทัศน์เมืองราชบุรี และมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเด็จพ... ดูเพิ่มเติม
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดพัทลุง อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้อีกด้วย ประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุข ใกล้ๆ กับศาลากลางจังหวัดพัทลุง เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานไว้ที่จังหวัดพัทลุงเมื่อ พ.ศ. 2511
 
 ...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง