ทริปใกล้เคียง 'นารา'

ท่องเที่ยว 'โยชิโนะ'

: 1963วัดคิมปูเซ็นจิ

วัดคิมปูเซ็นจิ

วัดคิมปูเซ็นจิ จะมีรูปปั้นของเทพ Zao Gongen สีน้ำเงินตั้งอยู่ มีความเชื่อว่าใบหน้าที่ขึงขังและเกรี้ยวกราดของรูปปั้นนั้นเพื่อต้องการที่จะปกป้องรักษา

441
ทริปของคุณ