“ศาลหลักเมืองนครพนม”

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม สร้างขึ้นตามความเชื่อในประเพณีโบราณ เกี่ยวกับการสร้างบ้านแปงเมือง จะต้องทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น พิธีดังกล่าวคือ การยกเสาหลักเมืองของเมือง โดยใช้ไม้จากต้นกันเกราซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม (ไม้มันปลา) ซึ่งเป็นไม้มงคล เพื่อเป็นหลักชัยทางจิตใจว่าบ้านเมืองที่สร้างขึ้นนั้นมีรากบานฝังไว้แน่นหนาถาวร

ศาลหลักเมืองนครพนมแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากร ออกแบบให้สอดคล้องกับศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นอาคารศาลาไทยจัตุรมุขยอดทรงองค์พระธาตุพนม มีความสูง 17.05 เมตร  มีการประกอบพิธีและได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสุหร่าย ทรงเจิม ทรงบรรจุแผ่นยันต์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 ได้ทำการอัญเชิญยอดเสาหลักเมืองมาประกอบพิธีสงฆ์โดยหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเปิดศาลหลักเมืองของจังหวัดนครพนมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2539


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ศาลหลักเมืองนครพนม

แชร์

ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,ศาลหลักเมือง,โบราณสถาน

No hours available

2532

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.07 กิโลเมตร

สวนชมโขง สวนชมโขง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.18 กิโลเมตร

ย่านหอนาฬิกา นครพนม ย่านหอนาฬิกา นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร

ถนนคนเดิน นครพนม ถนนคนเดิน นครพนม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร

ย่านอาคารเก่า ริมหาดทรายทองศรีโคตรบรูณ์ ย่านอาคารเก่า ริมหาดทรายทองศรีโคตรบรูณ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.90 กิโลเมตร

วัดโอกาสศรีบัวบาน วัดโอกาสศรีบัวบาน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.09 กิโลเมตร

ตลาดอินโดจีน นครพนม ตลาดอินโดจีน นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.18 กิโลเมตร

พญานาคเจ็ดเศียร นครพนม พญานาคเจ็ดเศียร นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร

ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.49 กิโลเมตร

วัดนักบุญอันนา หนองแสง วัดนักบุญอันนา หนองแสง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.49 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ดาหลา รีโนวเทล ดาหลา รีโนวเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

พอเพียง นครพนม พอเพียง นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.61 กิโลเมตร

ตองเจ็ดโฮมเทล ตองเจ็ดโฮมเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

โมโนแปดแปด โมโนแปดแปด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.71 กิโลเมตร

เดอะพีโฮมเทล เดอะพีโฮมเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.81 กิโลเมตร

ไอยรา ริเวอร์ไรน์ นครพนม ไอยรา ริเวอร์ไรน์ นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.88 กิโลเมตร

นายช่าง นายช่าง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.00 กิโลเมตร

เดอะรูม นครพนม เดอะรูม นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.13 กิโลเมตร

เดอะ สแควร์ นครพนม เดอะ สแควร์ นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.28 กิโลเมตร

คูณคีม โฮเทล คูณคีม โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.30 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ส้มตำคุณแต๋ว นครพนม ส้มตำคุณแต๋ว นครพนม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.57 กิโลเมตร

ร้านอาหารจำปาสัก นครพนม ร้านอาหารจำปาสัก นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

ร้านระเบียงโขง นครพนม ร้านระเบียงโขง นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

ร้านพรเทพ อาหารเช้า นครพนม ร้านพรเทพ อาหารเช้า นครพนม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.28 กิโลเมตร