“หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม”

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดนครพนม ใช้แรงงานนักโทษในการก่อสร้างโดยใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบ เริ่มสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ.2458 ในสมัยที่พระยาพนมนครานุรักษ์(อุ้ย นาครทรรภ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด (และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก) แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2462

ลักษณะสถาปัตยกรรม ตัวอาคารใช้แบบแปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นตึกสองชั้นครึ่ง ก่ออิฐถือปูนไม่มีเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆเป็นไม้ รูปทรงอาคารเป็นแบบตะวันตก ช่างควบคุมงาน คือ นายสุมังค์ ปทุมชาติ อดีตปลัดอำเภอ มีช่างชาวญวน คือ นายก่าย เป็นหัวหน้า ใช้แรงงานนักโทษในการก่อสร้าง

ปี พ.ศ.2483 ในสมัยที่พันตรีขุนทยานรานรอน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่าง ไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ทหารฝรั่งเศสระดมปืนใหญ่ยิงจากเมืองท่าแขกข้ามแม่น้ำโขงมาทำลายเมืองนครพนม ทำให้ตัวอาคารด้านหน้าบริเวณชั้นสองถูกลูกปืนใหญ่เสียหายเป็นกว้างประมาณ 1 เมตร และมีรอยร้าวหลายแห่ง

ปี พ.ศ.2519 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา

หลังจากนั้นมาศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) ก็ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มเติมมาโดยตลอด จนกระทั่งจังหวัดได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ และใช้แทนหลังเก่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จากนั้นใช้เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ตั้งแต่ พ.ศ.2523 – 2533 ต่อมากรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้ดูแล จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซม และใช้เป็นที่ทำการของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม สังกัดหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ.2536 เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ. 2540 อาคารแห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ประเภทรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมในด้านอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ.2550 กรมศิลปากร ได้อนุมัติงบประมาณให้บูรณะหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม จนแล้วเสร็จสมบูรณ์


ติดต่อ : โทรศัพท์ 042 512-200 ,042 512-204 โทรสาร 042 516-246

เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 9.00-17.00 น. วันอังคาร-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

แชร์

ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,ศูนย์การเรียนรู้,ตึก อาคาร บ้าน

เปิด : 9.00 - 17.00

จ. -
อ.9.00 - 17.00
พ.9.00 - 17.00
พฤ.9.00 - 17.00
ศ.9.00 - 17.00
ส.9.00 - 17.00
อา. -

1779

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ศาลหลักเมืองนครพนม ศาลหลักเมืองนครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.07 กิโลเมตร

สวนชมโขง สวนชมโขง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.25 กิโลเมตร

ย่านอาคารเก่า ริมหาดทรายทองศรีโคตรบรูณ์ ย่านอาคารเก่า ริมหาดทรายทองศรีโคตรบรูณ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.83 กิโลเมตร

ย่านหอนาฬิกา นครพนม ย่านหอนาฬิกา นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.93 กิโลเมตร

ถนนคนเดิน นครพนม ถนนคนเดิน นครพนม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.93 กิโลเมตร

วัดโอกาสศรีบัวบาน วัดโอกาสศรีบัวบาน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

ตลาดอินโดจีน นครพนม ตลาดอินโดจีน นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.25 กิโลเมตร

วัดนักบุญอันนา หนองแสง วัดนักบุญอันนา หนองแสง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.42 กิโลเมตร

พญานาคเจ็ดเศียร นครพนม พญานาคเจ็ดเศียร นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.50 กิโลเมตร

ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.56 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ดาหลา รีโนวเทล ดาหลา รีโนวเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.24 กิโลเมตร

พอเพียง นครพนม พอเพียง นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.68 กิโลเมตร

ตองเจ็ดโฮมเทล ตองเจ็ดโฮมเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.76 กิโลเมตร

โมโนแปดแปด โมโนแปดแปด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

ไอยรา ริเวอร์ไรน์ นครพนม ไอยรา ริเวอร์ไรน์ นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.81 กิโลเมตร

เดอะพีโฮมเทล เดอะพีโฮมเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร

รชาโขง โฮเทล รชาโขง โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.93 กิโลเมตร

เดอะรูม นครพนม เดอะรูม นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.06 กิโลเมตร

นายช่าง นายช่าง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.06 กิโลเมตร

เดอะ สแควร์ นครพนม เดอะ สแควร์ นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.35 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ส้มตำคุณแต๋ว นครพนม ส้มตำคุณแต๋ว นครพนม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

ร้านระเบียงโขง นครพนม ร้านระเบียงโขง นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.77 กิโลเมตร

ร้านอาหารจำปาสัก นครพนม ร้านอาหารจำปาสัก นครพนม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.77 กิโลเมตร

ร้านพรเทพ อาหารเช้า นครพนม ร้านพรเทพ อาหารเช้า นครพนม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.35 กิโลเมตร