“ชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถือกำเนิดจากการรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) อดีตพระเถระสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา อ. เมือง จ. นครราชสีมา โดยพระองค์ได้สะสมโบราณศิลปวัตถุจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนั้น ทรงมีอำนาจปกครองคณะสงฆ์อยู่แล้ว นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัด

 

ต่อมา ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าทางการศึกษาโบราณศิลปวัตถุเหล่านี้ ได้มีการมอบสิ่งของที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) รวบรวมได้ให้กับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจชม

 

ในปี พ.ศ. 2497 กรมศิลปากรได้สร้างอาคารชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์ขึ้น 1 หลัง ภายในพื้นที่ของวัดสุทธจินดา จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้น ซึ่งนอกจากจะจัดแสดงของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์รวบรวมไว้แต่เดิมแล้ว ยังจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณคดี โบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ่งของที่ประชาชนบริจาคให้เพิ่มเติมในภายหลังด้วย และตั้งชื่อพิพิธภัณฑสถานฯ ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ริเริ่มก่อตั้งว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์"


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

แชร์

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 แผนที่

รีวิว 33 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

044-242958

4673

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 33 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ก.ย. 55

ลำดับอายุสมัย ด้านประวัติศาสตร์ของจ.นครราชสีมา
ลำดับอายุสมัย ด้านประวัติศาสตร์ของจ.นครราชสีมา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ก.ย. 55

องค์ธาตุท้าวสุรนารี
เดิมสร้างไว้ที่วัดกลางหรือวัดพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็นกู่ขนาดเล้ก ภายในบรรจุอัฐิท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นการไม่สมเกียรติ ต่อมาชาวเมืองนครราชสีมาได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ ปั้นเป็นรูปท้าวสุรนารีหล่อด้วยทองแดงรมดำ ปั้นโดยอาจารย์ศิลป พีระศรี ดำเนินการออกแบบโดยกรมศิลปากร อนุสาวรีย์สร้าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2477
องค์ธาตุท้าวสุรนารี
เดิมสร้างไว้ที่วัดกลางหรือวัดพระนารายณ์มหาราช ลักษณะเป็นกู่ขนาดเล้ก ภายในบรรจุอัฐิท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นการไม่สมเกียรติ ต่อมาชาวเมืองนครราชสีมาได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ ปั้นเป็นรูปท้าวสุรนารีหล่อด้วยทองแดงรมดำ ปั้นโดยอาจารย์ศิลป พีระศรี ดำเนินการออกแบบโดยกรมศิลปากร อนุสาวรีย์สร้าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2477

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ก.ย. 55

เศียรพระ
เศียรพระ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 11 ก.ย. 55

ชุดเก้าอี้พระที่นั่ง
ชุดเก้าอี้พระที่นั่ง

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก
พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระไภษัชยคุรุ
พระไภษัชยคุรุ

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

ศิลาจำหลัก พระพุทธรูปปางสมาธิ
ศิลาจำหลัก พระพุทธรูปปางสมาธิ

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

กระโถนปากแคร ทองเหลือง
กระโถนปากแคร ทองเหลือง

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระพุทธรูปปางมารวิชัยบุเงิน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยบุเงิน

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พังลาง (ระฆัง)
พังลาง (ระฆัง)

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

เศียรพระพุทธรูป
เศียรพระพุทธรูป

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

เสาประดับประตู
เสาประดับประตู

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55


ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55


ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

กลองมโหระทึก
กลองมโหระทึก

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

เศียรนาค
เศียรนาค

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

ศิลาจารึกบ้านพันดุง
ศิลาจารึกบ้านพันดุง

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55


ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระพุทธรูปประทับยืน
พระพุทธรูปประทับยืน

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55


ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55


ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55


ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55


ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

-
-

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระพุทธรูปประทับยืนทรงเครื่อง สำริด สมัยลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 16-18 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ประทาน
พระพุทธรูปประทับยืนทรงเครื่อง สำริด สมัยลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 16-18 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ประทาน

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระพุทธรูปสมัยลพบุรี
พระพุทธรูปสมัยลพบุรี

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

ทวารบาล (เทพผู้รักษาประตู)
ทวารบาล (เทพผู้รักษาประตู)

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระคเณศ เจ้าแห่งศิลปวิทยา
พระคเณศ เจ้าแห่งศิลปวิทยา

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 24 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ประทาน
พระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัย ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 24 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) ประทาน

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

พระพุทธรูปปรางป่าเลไลยก์ ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-23
พระครูสิริธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดสะแก อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา มอบให้
พระพุทธรูปปรางป่าเลไลยก์ ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-23
พระครูสิริธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดสะแก อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา มอบให้

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

เสาหลักเมือง สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25 ไม่ทราบที่มา
เสาหลักเมือง สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24-25 ไม่ทราบที่มา

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 7 ม.ค. 55

ชุดเก้าอี้พระที่นั่ง ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ใช้เป็นเก้าอี้ที่ประทับใน 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9
ชุดเก้าอี้พระที่นั่ง ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ใช้เป็นเก้าอี้ที่ประทับใน 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

ประตูชุมพล ประตูชุมพล (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

ศาลหลักเมืองโคราช ศาลหลักเมืองโคราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.96 กิโลเมตร

วัดศาลาลอย วัดศาลาลอย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.25 กิโลเมตร

วัดป่าสาลวัน วัดป่าสาลวัน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.55 กิโลเมตร

ตลาด 100 ปีเมืองย่า ตลาด 100 ปีเมืองย่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.56 กิโลเมตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนครราชสีมา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.59 กิโลเมตร

สวนซ่อนศิลป์ สวนซ่อนศิลป์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.07 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โรงแรมเจ้าพระยาอินน์ โคราช โรงแรมเจ้าพระยาอินน์ โคราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.15 กิโลเมตร

ภัทรภร เพลส ภัทรภร เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.19 กิโลเมตร

ร่มเย็นการ์เด้น เพลส ร่มเย็นการ์เด้น เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

โคราช โฮเต็ล โคราช โฮเต็ล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

โรงแรมปัญจดารา โรงแรมปัญจดารา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.95 กิโลเมตร

ฟอร์จูน โคราช ฟอร์จูน โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.09 กิโลเมตร

โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.10 กิโลเมตร

ศิริโฮเต็ล โคราช ศิริโฮเต็ล โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.19 กิโลเมตร

ลีโอซอ โคราช ลีโอซอ โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.33 กิโลเมตร

เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล เทอมินอล 21 โคราช เซนเตอร์พอยต์ โฮเทล เทอมินอล 21 โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.41 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้าน ฟอลลิ่งเรน บาย สายฝน ร้าน ฟอลลิ่งเรน บาย สายฝน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.15 กิโลเมตร

ข้าวต้มจอมสุรางค์ ข้าวต้มจอมสุรางค์ (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

หอมโอชา หอมโอชา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

บัวลอยเศรษฐี บัวลอยเศรษฐี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวดุกดิก ก๋วยเตี๋ยวดุกดิก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.81 กิโลเมตร

ครัวครูป้อม ครัวครูป้อม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.91 กิโลเมตร

Jade Cuisine นครราชสีมา Jade Cuisine นครราชสีมา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.93 กิโลเมตร

ลานลูกไม้แดง ลานลูกไม้แดง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.94 กิโลเมตร

เกาเหลาเลือดหมู เกาเหลาเลือดหมู (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.97 กิโลเมตร

ไพศาลฟิชชิ่งปาร์ค ไพศาลฟิชชิ่งปาร์ค (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.97 กิโลเมตร