“ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น เป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญา หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบรรพชนคนไทย ”

วัตถุประสงค์

 1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกสาขา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของวิถีชีวิตชุมชน นำผลวิจัยมาจัดระบบเครือข่ายข้อมูลและทำการเผยแพร่แลกเปลี่ยน
 2. จัดระบบข้อมูลแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 3. จัดหอวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนค้นคว้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5. ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 7. สืบสานฟื้นฟู พัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบาย

 1. ทำนุ บำรุง อนุรักษ์ และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
 2. ศึกษาวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมให้นักศึกษามีจริยธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม 
 6. จัดหอวัฒนธรรม บ้านโคราช แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 7. ศึกษา อนุรักษ์ แหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม 
 8. จัดทำระบบประกันคุณภาพงานวัฒนธรรม

เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 16.00 น. ผู้สนใจเข้าชมฟรี

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.koratcultural.com

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนครราชสีมา

แชร์

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 แผนที่

รีวิว 2 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

044-009009

n/a

3793

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 2 รายการ)

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

แผนที่ตั้งอาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แผนที่ตั้งอาคารสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

แผนที่แสดงการเดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แผนที่แสดงการเดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดศาลาลอย วัดศาลาลอย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

ศาลหลักเมืองโคราช ศาลหลักเมืองโคราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.71 กิโลเมตร

ประตูชุมพล ประตูชุมพล (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.35 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.36 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.59 กิโลเมตร

สวนซ่อนศิลป์ สวนซ่อนศิลป์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.10 กิโลเมตร

ตลาด 100 ปีเมืองย่า ตลาด 100 ปีเมืองย่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.83 กิโลเมตร

วัดป่าสาลวัน วัดป่าสาลวัน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.00 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โคลสเส็จท์ โฮเทล โคราช โคลสเส็จท์ โฮเทล โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.44 กิโลเมตร

กุล โฮสเทล กุล โฮสเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

วีว่า โฮเทล โคราช วีว่า โฮเทล โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.77 กิโลเมตร

ดุสิต ปริ๊นซ์เซส โคราช ดุสิต ปริ๊นซ์เซส โคราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.83 กิโลเมตร

เอบีเอ็ม เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ เอบีเอ็ม เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.97 กิโลเมตร

บี โคราช บี โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.07 กิโลเมตร

อนาคิน บูทีค โฮเทล อนาคิน บูทีค โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

ธัญญะวิทย์ อพาร์ทเมนท์ ธัญญะวิทย์ อพาร์ทเมนท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

มาดากัส แมนชั่น มาดากัส แมนชั่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.13 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

โจโจ้ เป็ดย่างพิมาย โจโจ้ เป็ดย่างพิมาย (รีวิว 10 รายการ)

ห่าง 0.97 กิโลเมตร

สิบสองปันนา สิบสองปันนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.21 กิโลเมตร

ร้านอาหารเรือนมณี อาหารไทย 4 ภาค ร้านอาหารเรือนมณี อาหารไทย 4 ภาค (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.31 กิโลเมตร

อัมพวา นครราชสีมา อัมพวา นครราชสีมา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.38 กิโลเมตร

โคราชบุรี โคราชบุรี (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 1.38 กิโลเมตร

บ้านสวนเกาะทิพย์ บ้านสวนเกาะทิพย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.45 กิโลเมตร

บ้านหอมมะลิ บ้านหอมมะลิ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.55 กิโลเมตร

บ้านเกื้อ Baan Kuer บ้านเกื้อ Baan Kuer (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.65 กิโลเมตร

ต้นมะละกอ ต้นมะละกอ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.67 กิโลเมตร

ไพศาลฟิชชิ่งปาร์ค ไพศาลฟิชชิ่งปาร์ค (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.69 กิโลเมตร