“เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์  อุโบสถหลังใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา อนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด”

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด ภายหลังที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว จุดเด่นของวัดนี้ อยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยามปี พ.ศ. 2516 และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป

วัดศาลาลอย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นเวลากว่า 200 ปี เมื่อครั้งท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม เสร็จศึกสงครามจากทุ่งสัมฤทธิ์ ขณะยกทัพกลับเมืองนครราชสีมา ได้แวะพักบริเวณท่าตะโก และได้สั่งให้ทหารทำแพเป็นรูปศาลาเสี่ยงทายลอยไปตามลำตะคอง พร้อมตั้งจิตอธิฐาน หากแพรูปศาลานี้ ลอยไปติดอยู่ ณ ที่แห่งใด จะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ ซึ่งแพได้ลอยไปติดอยู่ริมฝั่งขวาของลำตะคอง ซึ่งเป็นวัดร้าง จึงได้สร้างพระอุโบสถ เป็นวัดศาลาลอยในปัจจุบัน และยังเป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีภายในวัด ท่านได้นมัสการพระประธาน และพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ อุโบสถหลังเก่า พร้อมชมศิลปะประยุกต์ อุโบสถ์เรือสำเภาประดับด้วยกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนด้วย วัดแห่งนี้จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ชาวนครราชสีมาและชาวต่างถิ่นนิยมเดินทางมาสักการะรูปปั้นและเจดีย์บรรจุอัฐิย่าโมที่วัดศาลาลอยนี้ เพื่อบนบานขอพรย่าโมให้ปกป้อมคุ้มครองโดยเฉพาะในเรื่องของความรักและคู่ครองมีความเชื่อว่าย่าโมจะสามารถดลบันดาลให้สมหวังได้ในที่สุด และเมื่อได้รับความสำเร็จดังใจอธิษฐานแล้ว ก็มักจะแก้บนด้วยเพลงโคราชที่มีทั้งนักร้อง และนักรำแต่งตัวสวยงาม เพราะเชื่อว่าย่าโมนั้นชอบฟังเพลงโคราชเป็นชีวิตจิตใจ


วัดศาลาลอย

แชร์

ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แผนที่

รีวิว 20 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่

No hours available

044-244507

n/a

6999

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 20 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 55

วัดมีที่ดินตามโฉนดเลขที่ 5744 จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 68 ตร.ว. ต่อมาวัดได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มอีก 3 งาน 33 ตร.ว. ตามโฉนดเลขที่ 29705

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 55

ใกล้รูปปั้นย่าโม ด้านขวามือนี้ คือ รูปปั้นย่าเหลือ
ย่าเหลือคือใคร....ประวัติเกียรติคุณของท่านั้นเหลือคณานับ อ่านต่อได้ที่
ทุ่งสัมฤทธิ์ (พ่อดีผมได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่จึงตามไปถ่ายรูปและเก็บข้อมูลต่อ)

http://gplace.com/อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
ใกล้รูปปั้นย่าโม ด้านขวามือนี้ คือ รูปปั้นย่าเหลือ
ย่าเหลือคือใคร....ประวัติเกียรติคุณของท่านั้นเหลือคณานับ อ่านต่อได้ที่
ทุ่งสัมฤทธิ์ (พ่อดีผมได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่จึงตามไปถ่ายรูปและเก็บข้อมูลต่อ)

http://gplace.com/อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 55

มีการจัดทำพิธีกรรมการจัดสร้าง พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 2553

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

โฉนดที่บ้านย่าโมในอดีต
โฉนดที่บ้านย่าโมในอดีต

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

โปง
โปง

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

ด้านใน
ด้านใน

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

อาคารอนุสรณ์ 25 ปี
อาคารอนุสรณ์ 25 ปี

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

อาศรมพระอาจารย์แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์
อาศรมพระอาจารย์แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

เทพพระราหูทรงครุฑ
เทพพระราหูทรงครุฑ

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและอัฐิของท่าน
ท้าวสุรนารีได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเดือน 5 ปีชวด พ.ศ. 2395 มี่ชนมายุได้ 81 ปี พระยามหิศราธิบดีพร้อมด้วยญาติและประชาชนชาวเมืองนครราชสีมาได้ทำการฌาปนกิจสรีระของท่าน และก่อสถูปขนาดย่อมบรรจุอัฐิไว้ ณ วัดศาลาลอยแห่งนี้
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและอัฐิของท่าน
ท้าวสุรนารีได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเดือน 5 ปีชวด พ.ศ. 2395 มี่ชนมายุได้ 81 ปี พระยามหิศราธิบดีพร้อมด้วยญาติและประชาชนชาวเมืองนครราชสีมาได้ทำการฌาปนกิจสรีระของท่าน และก่อสถูปขนาดย่อมบรรจุอัฐิไว้ ณ วัดศาลาลอยแห่งนี้

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

บรรยากาศในวันขึ้นปีใหม่ที่วัด มีผู้คนมาสักการะย่าโมมากมาย
บรรยากาศในวันขึ้นปีใหม่ที่วัด มีผู้คนมาสักการะย่าโมมากมาย

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

สิงห์คู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่า ดูขลังดีผมเลยถ่ายเก็บไว้
สิงห์คู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่า ดูขลังดีผมเลยถ่ายเก็บไว้

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

ด้านหน้าอุโบสถก่อนจะเข้าด้านใน คือ พระยามหิศราธิบดี
ด้านหน้าอุโบสถก่อนจะเข้าด้านใน คือ พระยามหิศราธิบดี

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

พระประธาน ในอุโบสถหลังเก่า
วัดศาลาลอยนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2370 โดยท้าวสุรนารี (ย่าโม) พร้อมด้วยพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) สวามีของท่าน
สร้างเมื่อครั้งหลังจากชนะศึกกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ แขวงเมืองพิมาย เมื่อพ.ศ.2369 ก่อนนำทัพชาวเมืองนครราชสีมาเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
พระประธาน ในอุโบสถหลังเก่า
วัดศาลาลอยนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2370 โดยท้าวสุรนารี (ย่าโม) พร้อมด้วยพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) สวามีของท่าน 
สร้างเมื่อครั้งหลังจากชนะศึกกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ แขวงเมืองพิมาย เมื่อพ.ศ.2369 ก่อนนำทัพชาวเมืองนครราชสีมาเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

รูปภาพอุโบสถมหาอุตม์โบราณ สร้างโดยท้าวสุรนารีและทหารหาญกองทัพชาวเมืองนครราชสีมา ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าหลังชนะศึกกองทัพเวียงจันทน์ พ.ศ.2370
รูปภาพอุโบสถมหาอุตม์โบราณ สร้างโดยท้าวสุรนารีและทหารหาญกองทัพชาวเมืองนครราชสีมา ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าหลังชนะศึกกองทัพเวียงจันทน์ พ.ศ.2370

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

รูปปั้นท้าวสุรนารีในศาลา
รูปปั้นท้าวสุรนารีในศาลา

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

ศาลา เมื่อเราเข้ามาที่วัดจะพบเห็นเป็นที่แรก
ศาลา เมื่อเราเข้ามาที่วัดจะพบเห็นเป็นที่แรก

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

ด้านหลัง พระอุโบสถหลังใหม่
เป็นรูปพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์
ด้านหลัง พระอุโบสถหลังใหม่
เป็นรูปพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ และ
พระพุทธประพัฒน์สุนธรธรรมพิศาลศาลาลอยภิบาลบวรสันติสุขมุนินทร์ (องค์หลังสีขาว ปางห้ามญาติ)
พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ และ
พระพุทธประพัฒน์สุนธรธรรมพิศาลศาลาลอยภิบาลบวรสันติสุขมุนินทร์ (องค์หลังสีขาว ปางห้ามญาติ)

ถูกใจ แชร์

pem

รีวิวเมื่อ 8 ม.ค. 55

รูปปั้นท้าวสุรนารี และกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถหลังใหม่
รูปปั้นท้าวสุรนารี และกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถหลังใหม่

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนครราชสีมา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

ศาลหลักเมืองโคราช ศาลหลักเมืองโคราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.29 กิโลเมตร

ประตูชุมพล ประตูชุมพล (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.06 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ย่าโม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.08 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.25 กิโลเมตร

สวนซ่อนศิลป์ สวนซ่อนศิลป์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.44 กิโลเมตร

ตลาด 100 ปีเมืองย่า ตลาด 100 ปีเมืองย่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.67 กิโลเมตร

วัดป่าสาลวัน วัดป่าสาลวัน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 4.76 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

พลล้านอพาร์ทเมนท์ พลล้านอพาร์ทเมนท์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

โรงแรม ไทยอินเตอร์ โรงแรม ไทยอินเตอร์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.76 กิโลเมตร

เดอะ คัลเลอร์ เพลส เดอะ คัลเลอร์ เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.02 กิโลเมตร

โคลสเส็จท์ โฮเทล โคราช โคลสเส็จท์ โฮเทล โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.07 กิโลเมตร

กุล โฮสเทล กุล โฮสเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

อนาคิน บูทีค โฮเทล อนาคิน บูทีค โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.34 กิโลเมตร

วีว่า โฮเทล โคราช วีว่า โฮเทล โคราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.42 กิโลเมตร

ดุสิต ปริ๊นซ์เซส โคราช ดุสิต ปริ๊นซ์เซส โคราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.42 กิโลเมตร

เฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.56 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

โจโจ้ เป็ดย่างพิมาย โจโจ้ เป็ดย่างพิมาย (รีวิว 10 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

สิบสองปันนา สิบสองปันนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.82 กิโลเมตร

ร้านอาหารเรือนมณี อาหารไทย 4 ภาค ร้านอาหารเรือนมณี อาหารไทย 4 ภาค (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.84 กิโลเมตร

โคราชบุรี โคราชบุรี (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 1.02 กิโลเมตร

อัมพวา นครราชสีมา อัมพวา นครราชสีมา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

ไพศาลฟิชชิ่งปาร์ค ไพศาลฟิชชิ่งปาร์ค (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.28 กิโลเมตร

ลานลูกไม้แดง ลานลูกไม้แดง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.31 กิโลเมตร

ครัวครูป้อม ครัวครูป้อม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.39 กิโลเมตร

Jade Cuisine นครราชสีมา Jade Cuisine นครราชสีมา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.57 กิโลเมตร

หอมโอชา หอมโอชา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.75 กิโลเมตร