“ปราสาทบากอง เป็นเทวสถานฮินดู ศิลปะแบบนครวัด ภาพสลักส่วนใหญ่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ มีการแกะลายที่ชัดเจน ลึกและหนักแน่น”

ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทนี้ได้รับการบูรณะโดยช่างชาวฝรั่งเศสด้วยวิธี Anastylose ซึ่งเป็นวิธีซ่อมแซมโดยคงสภาพเดิมของปราสาทไว้ให้มากที่สุด จะไม่มีการต่อเติมหรือเพิ่มลวดลายขึ้นมาใหม่ ช่างจะทำแผนผังส่วนประกอบต่าง ๆ ของปราสาทไว้ทั้งหมด จากนั้นก็ค่อยๆ รื้อชิ้นส่วนต่าง ๆ ลงมา โดยจะทำเครื่องหมายและถ่ายภาพชิ้นส่วนทุกชิ้น จากนั้นก็ทำการปรับพื้นฐานล่างของปราสาทให้มั่นคงแข็งแรง แล้วสุดท้ายจึงประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าไปเหมือนเดิม การบูรณะปราสาทด้วยวิธีนี้ช่างฮอลันดาเป็นผู้คิดค้นขึ้นและใช้ครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย สำหรับในประเทศไทยเคยใช้กับการบูรณะปราสาทหินพิมายและปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ปราสาทบันทายสำเหร่ตั้งอยู่นอกเมืองพระนครไปทางตะวันออก นักวิชาการสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 หรืออาจจะเป็นสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 เป็นเทวสถานฮินดู ศิลปะแบบนครวัด ภาพสลักส่วนใหญ่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ มีการแกะลายที่ชัดเจน ลึกและหนักแน่น


ปราสาทบันทายสำเหร่

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

471

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดแปรรูป วัดแปรรูป (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 4.23 กิโลเมตร

ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทแม่บุญตะวันออก (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.27 กิโลเมตร

ปราสาทตาสม ปราสาทตาสม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 5.60 กิโลเมตร

วัดบัตชุม วัดบัตชุม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.86 กิโลเมตร

ปราสาทบันทายกเดย ปราสาทบันทายกเดย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.74 กิโลเมตร

ปราสาทกระวาน ปราสาทกระวาน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.91 กิโลเมตร

ปราสาทนาคพัน ปราสาทนาคพัน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 7.34 กิโลเมตร

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 7.60 กิโลเมตร