“เป็นวัดที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย”

ตั้งอยู่ที่เมืองนคร ประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน เป็นวัดที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย


วัดแปรรูป

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,วัด,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

514

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทแม่บุญตะวันออก (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.30 กิโลเมตร

วัดบัตชุม วัดบัตชุม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.79 กิโลเมตร

ปราสาทบันทายกเดย ปราสาทบันทายกเดย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.51 กิโลเมตร

ปราสาทกระวาน ปราสาทกระวาน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.87 กิโลเมตร

ปราสาทตาสม ปราสาทตาสม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.40 กิโลเมตร

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.40 กิโลเมตร

ปราสาทนาคพัน ปราสาทนาคพัน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.20 กิโลเมตร

ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทบันทายสำเหร่ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.23 กิโลเมตร

ปราสาทตาเนย ปราสาทตาเนย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.28 กิโลเมตร

ปราสาทตาแก้ว ปราสาทตาแก้ว (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.29 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง