“ตั้งอยู่ที่เมืองนคร ประเทศกัมพูชา ประกอบด้วยปรางค์สามหลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน”

วัดบัตชุมเป็นวัดขนาดเล็ก สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมัน ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 10 มัน ตั้งอยู่ที่เมืองนคร ประเทศกัมพูชา
ประกอบด้วยปรางค์สามหลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ล้อมรอบด้วยสวนและ คูเมือง


วัดบัตชุม

แชร์

อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพูชา แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,วัด,ศาสนสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

478

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทกระวาน ปราสาทกระวาน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

ปราสาทบันทายกเดย ปราสาทบันทายกเดย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.21 กิโลเมตร

วัดแปรรูป วัดแปรรูป (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.79 กิโลเมตร

ปราสาทตาพรหม ปราสาทตาพรหม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.30 กิโลเมตร

ปราสาทแม่บุญตะวันออก ปราสาทแม่บุญตะวันออก (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.76 กิโลเมตร

ปราสาทตาแก้ว ปราสาทตาแก้ว (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.54 กิโลเมตร

ปราสาทตาเนย ปราสาทตาเนย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.92 กิโลเมตร

ปราสาทเจ้าสายเทวดา ปราสาทเจ้าสายเทวดา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.01 กิโลเมตร

ปราสาทธรรมานนท์ ปราสาทธรรมานนท์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.12 กิโลเมตร

ปราสาทตาสม ปราสาทตาสม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 4.46 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง