“พิพิทธภัณฑ์อุดรธานี อาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6”

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2468 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “ราชินูทิศ” จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา อาคารราชินูทิศได้ใช้เป็นอาคารสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง เมื่อ พ.ศ. 2473 และเมื่อปี พ.ศ. 2503 ใช้เป็นสำนักโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค จนต่อมา พ.ศ. 2516 ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และในปี พ.ศ. 2547 จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ดูแลรักษา 

อาคารราชินูทิศเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐถือปูน รูปทรงแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา หน้าต่างโค้ง มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าซุ้มประตู ปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานีที่ชาวเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี มี 2 ชั้น ๆ ละ 6 ห้อง ประกอบด้วย

ชั้นล่าง

1.ห้องประชาสัมพันธ์ และบริการ มีหลาน ๆ เจ้าหน้าที่น่ารัก ทั้งหญิงและชาย คอยบริการแนะนำนักท่องเที่ยวให้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์แต่ละส่วน ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส น่ารักทุกคนเชียว ว่าแล้ว หลานหญิงหนึ่ง ชายหนึ่ง ก็พาหมู่เฮาเดินชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งอธิบายแต่ละส่วนอย่างละเอียด ด้วยความตั้งอกตั้งใจ

2.ห้องธรรมชาติวิทยาและธรณีวิทยา ห้องนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพดิน หิน นํ้า แร่ธาตุ ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในจังหวัดอุดรธานี

3.ห้องประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ห้องนี้แสดงให้เห็นความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี ที่มีอายุอันยาวนาน แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคแรก ได้แก่ แหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งมีการขุดค้นพบซากโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ภาชนะดินเผาที่มีลวดลาย และขนาดต่างกัน พร้อมด้วยเครื่องประดับทำจากสัมฤทธิ์ และเครื่องใช้ในการทำมาหากิน ประเภท มีด หอก แหลน ขวาน ที่ทำจากเหล็ก

แหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ยุคที่ 2 ได้แก่ ยุคอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ซึ่งพบแหล่งอารยธรรมมนุษย์โบราณสมัย 1800 ปี ถึง 1200 ปี โดยมีการพบซากโบราณวัตถุ และร่องรอยตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้น ได้แก่ ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำ หลักเสมาขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่รอบเสาหินตามธรรมชาติ ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และร่องรอยการแกะสลักพระพุทธรูปในก้อนหินขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นทีสักการบูชา

ยุคในประวัติศาสตร์ พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีโบราณวัตถุประเภทหินแกะสลักที่วัดกู่แก้ว ซึ่งเป็นลวดลายศิลปวัฒนธรรมยุคลพบุรี ยุคในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ยังค้นพบพระพุทธรูปบุทอง-เงิน ในเจดีย์เก่า ที่ก่อด้วยอิฐมอญขนาดใหญ่ตามวัดต่างๆ จากพื้นที่หลายๆ อำเภอ

4.ห้องมานุษยวิทยา และชาติพันธุ์ แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ สภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่อาศัย สร้างบ้านเรือนที่เป็นไม้ ตั้งแต่หลังคาถึงเสาเรือน อยู่ใกล้กับแหล่งธรรมชาติ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ สะดวกต่อการมาหากิน

เครื่องใช้ของคนอุดรธานี ตามที่พบ จะมีการใช้ภาชนะดินเผาประเภท ไห หิน เครื่องจักสานไม้ไผ่ เป็นภาชนะในครัวเรือน และเครื่องใช้ในการจับปลา ล่าสัตว์ต่าง ๆ ใช้คัมภีร์ใบลานเป็นหนังสือธรรมะ

การแต่งกาย ในแต่ละเผ่า จะมีการแต่งกายแบบคนไทยอีสาน แบบชาวภูไท แบบชาวไทพวน แบบชาวจีน และญวณ ซึ่งแต่ละเผ่ายังคงอาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีแต่ะละพื้นที่

5.ห้องประวัติศาสตร์ และการพัฒนาเมือง ของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ห้องนี้จัดแสดงให้เห็นภาพถ่ายโบราณ และภาพวาดของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้ทรงสร้างเมืองอุดรธานีขึ้นที่บ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีที่ราบลุ่ม สามารถปลูกข้าว ทำนาเลี้ยงชีพพลเมืองได้ จนพัฒนามาเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้

6.ห้องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แสดงให้เห็นเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ศิลปะการทอเสื่อกก การเสร้างเฮือนอีสาน เป็นต้น

 
ชั้นบน

1. ห้องพระประวัติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

2. ห้องราชสกุลทองใหญ่

3. ห้องภาพถ่ายโบราณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

4. ห้องพระอริยสงฆ์ เกจิอาจารย์ ของจังหวัดอุดรธานี


พิพิธภัณฑ์อุดรธานี

แชร์

อาคารราชินูทิศ ถ.โพศรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

No hours available

3453

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดโพธิสมภรณ์ วัดโพธิสมภรณ์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.39 กิโลเมตร

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ศาลหลักเมืองอุดรธานี (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.70 กิโลเมตร

ถนนคนเดินอุดรธานี ถนนคนเดินอุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.70 กิโลเมตร

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.92 กิโลเมตร

ศูนย์วัฒธรรมไทย จีน อุดรธานี ศูนย์วัฒธรรมไทย จีน อุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.07 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เฮอริเทจ โฮเต็ล อุดรธานี เฮอริเทจ โฮเต็ล อุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.53 กิโลเมตร

มัชเฌมันตา บูธีคโฮเต็ล อุดรธานี มัชเฌมันตา บูธีคโฮเต็ล อุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

ตระการตาเพลส ตระการตาเพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

คุ้มแก้วอุดรธานี คุ้มแก้วอุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.79 กิโลเมตร

ประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล ประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.82 กิโลเมตร

บ้านดวงพร บ้านดวงพร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.96 กิโลเมตร

บ้านเพียงพอดี บ้านเพียงพอดี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.98 กิโลเมตร

เคลย์ โฮเทล อุดรธานี เคลย์ โฮเทล อุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.09 กิโลเมตร

โรงแรมนภาลัย โรงแรมนภาลัย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.12 กิโลเมตร

เดอะเลค อุดรธานี เดอะเลค อุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.18 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

วีที แหนมเนือง วีที แหนมเนือง (รีวิว 7 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวหมูเจ้าเก่าหนองวัวซอ ก๋วยเตี๋ยวหมูเจ้าเก่าหนองวัวซอ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

คิงส์โอชา คิงส์โอชา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.07 กิโลเมตร

บ้านไม้ขาว บ้านไม้ขาว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.14 กิโลเมตร

Dose Factory อุดรธานี Dose Factory อุดรธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

ร้านข้าวคั่ว หัวหอม ร้านข้าวคั่ว หัวหอม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.20 กิโลเมตร

ร้านอาหารแม่หยา ร้านอาหารแม่หยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.26 กิโลเมตร

ข้าวต้มเพิ่มพูน ข้าวต้มเพิ่มพูน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.04 กิโลเมตร

จิตรโภชนา ข้ามต้ม จิตรโภชนา ข้ามต้ม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.06 กิโลเมตร

ข้าวต้มจิตรโภชนา ข้าวต้มจิตรโภชนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.06 กิโลเมตร