“พิพิธภัณฑ์ภูพาน สถานที่จัดแสดงงานนิทรรศการต่างๆ ”

พิพิธภัณฑ์ภูพาน บริเวณติดริมทะเลสาบหนองหาร ฝั่งหลังโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ภายในเป็นแบ่งเป็นห้องจัดแสดง 9 โซน ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้มีโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน 

ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง 9 โซน ประกอบด้วย

- โซนที่ 1 ห้องโหมโรง (Orientation)

- โซนที่ 2 นิทรรศการ "มหัศจรรย์ภูพาน"

- โซนที่ 3 ภูมินิเวศน์ ผู้คน ชุมชน ในป่าบุ่งป่าทาม

- โซนที่ 4 ภูมินิเวศน์ หนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร

- โซนที่ 5 คนสกลนคร

- โซนที่ 6 อาศิรวาทองค์ราชัน องค์ราชินี

- โซนที่ 7 นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

- โซนที่ 8 ดินแดนแห่งธรรม

- โซนที่ 9 ประติมากรรม ณ ลานกลางแจ้ง

โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น 4 ระยะ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 88,801,000 บาท เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2555 อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 จังหวัดสกลนคร ได้โอนภารกิจการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภูพาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับผิดชอบ


เวลาการเปิดให้บริการ

- เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์)

พิพิธภัณฑ์ภูพาน

แชร์

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

3175

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.84 กิโลเมตร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.30 กิโลเมตร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร

ถนนคนเดินฮักเมืองสกล ถนนคนเดินฮักเมืองสกล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.86 กิโลเมตร

วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าสุทธาวาส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.48 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.48 กิโลเมตร

พระธาตุดุม พระธาตุดุม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.84 กิโลเมตร

ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.43 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โรงแรม ชินาชาติ โรงแรม ชินาชาติ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

วินซ์ สกล วินซ์ สกล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.70 กิโลเมตร

ดาราเมซอง บูติค โฮเทล ดาราเมซอง บูติค โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

ตาฟ้าเรสสิเดนซ์ ตาฟ้าเรสสิเดนซ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.82 กิโลเมตร

แอลพี แมนชั่น สกลนคร แอลพี แมนชั่น สกลนคร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.82 กิโลเมตร

เจ พี เค  แมนชั่น เจ พี เค แมนชั่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.02 กิโลเมตร

ฮ็อป อินน์ สกลนคร ฮ็อป อินน์ สกลนคร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.10 กิโลเมตร

ดุสิต สกลนคร ดุสิต สกลนคร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.18 กิโลเมตร

พีซี แกรนด์ พาเลซ พีซี แกรนด์ พาเลซ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.37 กิโลเมตร

โรงเตี๊ยม สกลนคร โรงเตี๊ยม สกลนคร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.62 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

มิตรอุปถัมภ์ มิตรอุปถัมภ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

สวนลึก ร้านอาหาร สวนลึก ร้านอาหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.11 กิโลเมตร