“วัดศรีบุญเรือง สักการะพระเจ้าองค์ดำ ”

วัดศรีบุญเรือง เป็นที่ประดิษฐาน "พระเจ้าองค์ดำ" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของชาวแม่ใจ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 27 นิ้ว สูง 37 นิ้ว สีดำทั้งองค์ พ่อหนานใจ วรรณจักร เป็นผู้ค้นพบในวัดร้างแถบบ้านดงอินตา และบ้านดงบุนนาคซึ่งอยู่ใกล้หนองเล็งทราย ตั้งแต่ครั้งที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธาราม จึงได้อันเชิญไปประดิษฐานที่วัดนั้น ต่อมาเมื่อท่านย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ที่ขณะนั้นชื่อวัดขัวตาดเป็นวัดร้าง จึงได้อันเชิญพระเจ้าองค์ดำมาประดิษฐานที่วัดนี้ตราบจนปัจจุบัน

ชาวบ้านเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าองค์ดำว่าดลบันดาลให้ฝนตก ฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 หรือเดือน 9 ของทางเหนือ ประมาณเดือน มิ.ย. จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าองค์ดำเป็นประจำทุกปี


การเดินทาง: จาก อ.เมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไปทางอ. แม่ใจ ถึงแยกศรีบุญเรือง พบวัดอยู่ทางซ้ายมือ

ติดต่อเจ้าอาวาสเพื่อขอเข้าวิหาร โทร. 0-5449-9010 

วัดศรีบุญเรือง พะเยา

แชร์

9R32+H7R ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ พะเยา 56130 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

1452

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดศรีสุพรรณ แม่ใจ วัดศรีสุพรรณ แม่ใจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.79 กิโลเมตร

หนองเล็งทราย หนองเล็งทราย (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 4.07 กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ผาเทวดา อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู ผาเทวดา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.94 กิโลเมตร