“วัดราชบูรณะ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม”

วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด

วัดราชบูรณะ เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งเข้าใจว่าคงจะมีอายุถึงสมัยสุโขทัยก็อาจจะเป็นได้  วัดแห่งนี้เดิมมีอาณาเขตติดต่อกับวัดนางพญา  ในเดือนเมษายน .2502  กรมทางหลวงได้ตัดถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก คือ ถนมิตรภาพ  ถนนสายนี้ได้ตัดผ่านเข้าไปในเนื้อที่วัดนางพญาและวัดราชบูรณะ  ถนนมิตรภาพได้ตัดเฉียดพระอุโบสถไปอย่างใกล้ชิด  จนต้องรื้อย้ายใบเสมามุมพระอุโบสถด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประวัติวัด
บนไม้แผ่นป้ายของวัด มีความว่า “วัดราชบูรณะเดิมไม่ปรากฏชื่อ ก่อสร้างมานาน 1,000 ปีเศษ ก่อนที่พระยาลิไทได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ดังนั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดราชบูรณะ” รวมความยาวนานถึงปัจจุบันประมาณ 1,000 ปีเศษ

พระยาลิไททรงสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดาแล้ว ทองยังเหลืออยู่จึงได้หล่อพระเหลือขึ้น และทรงทอดพระเนตรเห็นว่าวัดนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้บูรณะขึ้นมาอีกครั้งจึงได้นามว่า “ราชบูรณะ”

โบราณสถานที่สำคัญๆในปัจจุบัน  คือ  อุโบสถ วิหารหลวงและเจดีย์หลวงที่ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารหลวง  เมื่อพิจารณาตามหลักฐานทางโบราณสถานโบราณวัตถุ  คือ  พระประธานในอุโบสถ  และพระประธานในวิหารหลวงแล้ว  เป็นสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย  ตอนปลายจึงพอจะสันนิษฐานได้ว่าวัดราชบูรณะ   คงจะสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนปลาย  ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1  พระยาลิไท  คงจะทรงโปรดเกล้า ฯ  ให้สร้างหรือบูรณะ  ซ่อมแซมครั้งใหญ่จึงได้นามว่าวัดราชบูรณเพราะพระมหาธรรมราชาที่  1 พระยาลิไท ได้เสด็จครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก 7  ปี  คือ  ในระหว่างปี  .1905  ถึง  ปี  .1912  พระองค์ได้ทรงทำนุบำรุง  ซ่อมแซมโบราณสถาน  และโบราณวัตถุเมืองในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก  ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง  สูงที่สุดในกรุงสุโขทัยตอนปลาย  

วัดราชบูรณะนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างน้อง  3 สมัย  ดังนี้  คือ  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเสวยราชย์  ณ เมืองพิษณุโลก 25 ปี ระหว่างปี พ.2006  ถึง  ..  2031 และรัชมัยพระบาทสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งเสด็จเสวยราชย์ ณ เมืองพิษณุโลก 21  ปี  ระหว่างปี  ..  2091 ถึง  ปี  .2112 และในรัชสมัยพระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ในปี  .2299  ทำให้วัดราชบูรณะมีสภาพที่แข็งแรง  มั่นคงมาตลอดกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสันนิษฐานว่าได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4   เพราะได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถแล้วให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เรื่องรามเกียรติ์  และมีการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารแล้วให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง  เรื่องพระพุทธประวัติ    


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานพิษณุโลก(พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,พิจิตร) 055-259907, 055-252742-3

  ททท.Call Center 1672

วัดราชบูรณะ พิษณุโลก

แชร์

16/169 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 แผนที่

รีวิว 3 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

055-259907

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/pitsanulok/data/place/pic_wat-ratchaburana.htm

6093

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 3 รายการ)

heartkub

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 53

วิหารและเจดีย์เก่า
วิหารและเจดีย์เก่า

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 53

พระประธานในวิหาร
พระประธานในวิหาร

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 53

หอไตรเสากลม
หอไตรเสากลม

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดนางพญา วัดนางพญา (รีวิว 713 รายการ)

ห่าง 0.19 กิโลเมตร

เรือนแพ พิษณุโลก เรือนแพ พิษณุโลก (รีวิว 581 รายการ)

ห่าง 0.25 กิโลเมตร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (รีวิว 468 รายการ)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

ศาลหลักเมือง พิษณุโลก ศาลหลักเมือง พิษณุโลก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.40 กิโลเมตร

วัดวิหารทอง วัดวิหารทอง (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี อนุสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

โบราณสถานวัดโพธิ์ทอง โบราณสถานวัดโพธิ์ทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

กำแพงคูเมือง สองแคว กำแพงคูเมือง สองแคว (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.79 กิโลเมตร

วัดศรีสุคต วัดศรีสุคต (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.81 กิโลเมตร

วัดเจดีย์ยอดทอง วัดเจดีย์ยอดทอง (รีวิว 1135 รายการ)

ห่าง 0.89 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โรงแรมโฮลาเทล โรงแรมโฮลาเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.14 กิโลเมตร

บ้านเลขที่3 บ้านเลขที่3 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.20 กิโลเมตร

โรงแรมไพลิน พิษณุโลก โรงแรมไพลิน พิษณุโลก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.33 กิโลเมตร

ท็อปแลนด์ โฮเทล ท็อปแลนด์ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.41 กิโลเมตร

โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.57 กิโลเมตร

โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

โรงแรม โกลเด้น แกรนด์ โรงแรม โกลเด้น แกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

ผกาวรรณ อพาร์ทเม้นท์ ผกาวรรณ อพาร์ทเม้นท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.61 กิโลเมตร

โรงแรมอมรินทร์นคร โรงแรมอมรินทร์นคร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.79 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

สุพจน์ อ ต ก ทะเลเผา สุพจน์ อ ต ก ทะเลเผา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ร้านพิษณุโลกสองแคว ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ร้านพิษณุโลกสองแคว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.49 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน จ พิษณุโลก ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน จ พิษณุโลก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.51 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวไก่ ติงลี่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ ติงลี่ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.82 กิโลเมตร

โจ๊ก อัมรินทร์ โจ๊ก อัมรินทร์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.82 กิโลเมตร

ข้าวต้มปลากระพงแปดริ้ว ข้าวต้มปลากระพงแปดริ้ว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.91 กิโลเมตร

พังกี่ข้าวมันไก่ พังกี่ข้าวมันไก่ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.98 กิโลเมตร

ข้าวต้มหัวปลา ข้าวต้มหัวปลา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.09 กิโลเมตร

บะหมี่เม้ง บะหมี่เม้ง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.37 กิโลเมตร

ครัวเรือนปรีชา ครัวเรือนปรีชา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.55 กิโลเมตร