“ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระศรีศาสดา พระชินสีห์ พระเหลือ และพระอัฏฐารส  ”

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร คนพิษณุโลกรือคนสองแควส่วนใหญ่จะเรียกว่า "วัดใหญ่" อย่างติดปาก พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหาร คือ พระพุทธชินราช ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อ ซึ่งหมายถึง พระพุทธชินราช นั่นเอง 

วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในวัดสิ่งโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย อาทิ

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูปมกร (ลำตัวคล้ายมังกร มีงวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และตัวเหรา (คล้ายจระเข้) อยู่ตรงกลาง และมีเทพอสุราคอยปกป้ององค์พระอยู่ 2 องค์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ วัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดบวรนิเวศวิหาร ตามลำดับ

บานประตูประดับมุก ที่ทางเข้าพระวิหารด้านหน้า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2299 เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมโกศ

 • ตรงกลางประตูมีสันอกเลาประดับลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ สองข้างเป็นลายกนกก้านแย่ง
 • ช่วงกลางอกเลามีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เรียกว่า นมอกเลา เป็นรูปบุษบก มีรูปพระอุณาโลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ประดิษฐานบนบัลลังก์อยู่ในบุษบก
 • สองข้างเป็นรูปชุมสายซึ่งเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่ง เป็นรูปฉัตรสามชั้น
 • ใต้ฐานบุษบกมีหนุมานแบกฐานไว้ ส่วนเชิงล่างของอกเลาทำเป็นรูปกุมภัณฑ์ยืนถือกระบองท่าสำแดงฤทธิ์
 • ส่วนลวดลายบานประตูเป็นลายกนกที่มีภาพสัตว์หิมพานต์ เช่น ราชสีห์ คชสีห์ เหมราช ครุฑ กินรีรำ และภาพสัตว์อื่น ๆ และ
 • ยังมีลาย อีแปะ ด้านละ 9 วงมัดนกหูช้างประกอบช่องไฟระหว่างวงกลม หรือวงกลมเป็นลายกรุยเชิง มีลายประจำยามก้ามปูประดับขอบรอบบานประตู
 • เดิมบานประตูวิหารพระพุทธชินราชทำด้วยไม้สักแกะสลัก เมื่อทำบานประตูประดับมุกเสร็จแล้ว บานประตูเก่าได้นำไปประดับประตูวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พระเหลือ พระยาลิไทรับสั่งให้ช่างนำเศษทองสัมฤทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา มารวมกันหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็ก เรียกว่า พระเหลือ และพระสาวกยืนอีก 2 องค์
 • ส่วนอิฐที่ก่อเตาสำหรับหลอมทองได้นำมารวมกันบนฐานชุกชี พร้อมกับปลูกต้นมหาโพธิ์ 3 ต้นบนชุกชี เรียกว่า โพธิ์สามเส้า ระหว่างต้นโพธิ์ได้สร้างวิหารน้อยขึ้นหนึ่งหลัง อัญเชิญพระเหลือกับพระสาวกไปประดิษฐาน เรียกว่า วิหารพระเหลือ 
 • พระอัฏฐารส เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติด้านหลังพระวิหาร สูง 18 ศอก สร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช ราว พ.ศ. 1811 เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารได้พังไปจนหมด เหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3-4 ต้น เรียกว่า เนินวิหารเก้าห้อง
 • พระปรางค์ประธาน ศิลปสมัยอยุธยาตอนต้น ฐานย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบ เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยแท้ ต่อมาถูกแปลงให้เป็นพระปรางค์ในสมัยอยุธยา
 • วิหารแกลบ พระเจ้าเข้านิพพาน เป็นโบราณวัตถุสมัยอยุธยา นับว่าเป็นชิ้นสำคัญของวัดพระศรีรัตนมหาวรวิหาร ถือว่าเป็นการจำลองสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า คาดว่ามีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นหีบบรรจุพระบรมศพ ทำด้วยศิลาตั้งอยู่บนจิตราการ ประดับด้วยลวดลายลงรักปิดร่องกระจกสวยงาม ที่ปลายหีบมีพระบาททั้งสองยื่นออกมา และบริเวณด้านหน้า หรือด้านท้าย หีบพระบรมศพ มีพระมหากัสสปะเถระ นั่งนมัสการพระบรมศพ

เวลาเปิดทำการ : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 6.30-18.00 น.

 ส่วนพิพิธภัณฑ์ในวัดเปิดเวลา 8.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 055-259414 ,055-259430

  ททท.สำนักงานพิษณุโลก(พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,พิจิตร) 055-259907, 055-252742-3

  ททท.Call Center 1672

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

แชร์

92/3 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 แผนที่

รีวิว 16 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

เปิด : 6.00 - 18.00

จ.6.00 - 18.00
อ.6.00 - 18.00
พ.6.00 - 18.00
พฤ.6.00 - 18.00
ศ.6.00 - 18.00
ส.6.00 - 18.00
อา.6.00 - 18.00

055-259414

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/pitsanulok/data/place/pic_wat-phasrimahathat.htm

9888

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 16 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 26 ส.ค. 55

จัดให้อีกมุม
จัดให้อีกมุม

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

“พระพุทธชินราช” หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม และพระศรีศาสดาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
“พระพุทธชินราช” หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม และพระศรีศาสดาซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

ทางกรมศิลปากร และ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีมติให้นำชิ้นนพเก้าออกให้ประชาชนเช่าบูชาเก็บไว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ หลังจากที่ทางวัดได้เปิดให้มีการบูชานพเก้าพระปรางค์ ปรากฏว่ามีประชาชนที่ทราบข่าวทั้งคนในและต่างจังหวัด พากันเดินทางไปขอบูชากันเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยชิ้นนพเก้ามี
เพียงประมาณ 10,000 แผ่นเท่านั้น ทางวัดจึงกำหนดให้สามารถเช่าได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สามารถนำชิ้นนพเก้าไปบูชาเพื่อความเป็น สิริมงคลอย่างทั่วถึงกัน สำหรับราคาในการบูชานั้น ชิ้นนพเก้าเกรดเอ ราคา 1,299 บาท เกรดดี ราคา 999 บาท....

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

“พระเหลือ” ซึ่งพระยาลิไทรับสั่งให้ช่างนำเศษทองสัมฤทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดามารวมกันหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็ก และพระสาวกยืนอีก 2 องค์ ประดิษฐานในวิหารน้อย เรียกยกว่า “วิหารพระเหลือ”
“พระเหลือ” ซึ่งพระยาลิไทรับสั่งให้ช่างนำเศษทองสัมฤทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดามารวมกันหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็ก และพระสาวกยืนอีก 2 องค์ ประดิษฐานในวิหารน้อย เรียกยกว่า “วิหารพระเหลือ”

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

สำหรับการก่อสร้างนั้น นางทองใบ พันธ์ภูมิพฤกษ์ กรรมการวัดพระศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช กล่าวว่า เมื่อมองจากสภาพภายนอกพระปรางค์ด้วยตาเปล่ายอมรับว่าพระปรางค์มีสภาพชำรุด ร้อยละ 70-80 นพเก้า หรือกระเบื้องโมเสกสีทองได้หลุดลอกมาจำนวนมาก โดยบางจุดปูนถึงกับหมดสภาพ กลีบขนุนที่หุ้มด้วยโมเสกสีทองได้ร่วงหล่นมาทั้งพลู น่าเสียดายมาก เพราะอายุของพระปรางค์มีมากหลายร้อยปี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างพร้อมกับการสร้างวัด ช่วง พ.ศ.1900 แต่พระปรางค์องค์ปัจจุบันเป็นพระปรางค์ศิลปะสมัยอยุธยา

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

องค์พระธาตุ
พระสารีริกธาตุ ที่ทางวัดจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ขึ้นไปสักการะเพียงปีละ 1 ครั้ง ในงานสมโภชพระพุทธชินราชเท่านั้น
องค์พระธาตุ
พระสารีริกธาตุ ที่ทางวัดจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ขึ้นไปสักการะเพียงปีละ 1 ครั้ง ในงานสมโภชพระพุทธชินราชเท่านั้น

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

ผมขึ้นมาได้แล้ว...คนเยอะจัง
ผมขึ้นมาได้แล้ว...คนเยอะจัง

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

โชคดีที่วันที่ผมเดินทางไปวัดฯ ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมองค์พระธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนยอดพระปรางค์
โชคดีที่วันที่ผมเดินทางไปวัดฯ ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมองค์พระธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนยอดพระปรางค์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

พระอัฐารส
พระอัฐารส

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

ล่าสุดภาพนี้เมื่อ 4 ม.ค. 53
ล่าสุดภาพนี้เมื่อ 4 ม.ค. 53

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

ทองนพเก้า
กระเบื้องโมเสคทอง (Gold Masaic) หรือทองนพเก้า ที่ถอดออกจากกลีบขนุนชั้นวัดประคดองค์พระปรางค์ศรีวัตนมหาธาตุ ถอดลงมาวันที่ 29 ตุลาคม 2550
ทองนพเก้า
กระเบื้องโมเสคทอง (Gold Masaic) หรือทองนพเก้า ที่ถอดออกจากกลีบขนุนชั้นวัดประคดองค์พระปรางค์ศรีวัตนมหาธาตุ ถอดลงมาวันที่ 29 ตุลาคม 2550

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราช และพระศาสดา ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกมาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการปฏิสังขรณ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2372
-------------------
องค์ที่เห็นตามรูป ประดิษฐานที่วิหารเล็ก ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปสำคัญพระองค์หนึ่งของหัวเมืองฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกันกับพระพุทธชินราช และพระศาสดา ได้ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านเหนือของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกมาแต่ต้น ต่อมาพระวิหารชำรุดทรุดโทรมลง ขาดการปฏิสังขรณ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ จึงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2372
-------------------
องค์ที่เห็นตามรูป ประดิษฐานที่วิหารเล็ก ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 20 ส.ค. 55

พระพุทธชินราช ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ
พระพุทธชินราช ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 19 พ.ค. 55

ถ่ายในตอนที่กำลังบูรณะวิหาร และองค์พระพุทธชินราช

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 53

พระอัฐารส
ได้มีการกล่าวถึง การสร้างพระวิหารหลวงทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารส (พระศรีสรรเพชญจำลอง) ว่าสร้างขึ้นก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงสร้างองค์ปรางค์พระมหาธาตุแล้ว จึงตามด้วยวิหารทิศทั้ง ๓ ขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และ-พระศรีศาสดา ในลำดับต่อมา (แผนผังที่ ๑) ซึ่งวิธีการสร้างพระวิหารหลวงเป็นประธานหลักเสียก่อน แล้วจึงวางผังอาคารองค์ประกอบอื่นเพิ่มขึ้นเช่นนี้ ดังที่ปรากฏกรณีวัดมหาธาตุ สุโขทัย หรือที่อื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑ / ค.ศ. 1656 – 1688)
พระอัฐารส
ได้มีการกล่าวถึง การสร้างพระวิหารหลวงทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารส (พระศรีสรรเพชญจำลอง) ว่าสร้างขึ้นก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงสร้างองค์ปรางค์พระมหาธาตุแล้ว จึงตามด้วยวิหารทิศทั้ง ๓ ขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และ-พระศรีศาสดา ในลำดับต่อมา (แผนผังที่ ๑) ซึ่งวิธีการสร้างพระวิหารหลวงเป็นประธานหลักเสียก่อน แล้วจึงวางผังอาคารองค์ประกอบอื่นเพิ่มขึ้นเช่นนี้ ดังที่ปรากฏกรณีวัดมหาธาตุ สุโขทัย หรือที่อื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ (พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑ / ค.ศ. 1656 – 1688)

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 13 ส.ค. 53

พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดนางพญา วัดนางพญา (รีวิว 713 รายการ)

ห่าง 0.10 กิโลเมตร

วัดราชบูรณะ พิษณุโลก วัดราชบูรณะ พิษณุโลก (รีวิว 377 รายการ)

ห่าง 0.28 กิโลเมตร

ศาลหลักเมือง พิษณุโลก ศาลหลักเมือง พิษณุโลก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

เรือนแพ พิษณุโลก เรือนแพ พิษณุโลก (รีวิว 581 รายการ)

ห่าง 0.34 กิโลเมตร

วัดวิหารทอง วัดวิหารทอง (รีวิว 5 รายการ)

ห่าง 0.43 กิโลเมตร

โบราณสถานวัดโพธิ์ทอง โบราณสถานวัดโพธิ์ทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.56 กิโลเมตร

วัดศรีสุคต วัดศรีสุคต (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.61 กิโลเมตร

สระสองห้อง สระสองห้อง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

พระราชวังจันทน์ พระราชวังจันทน์ (รีวิว 851 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

วัดเจดีย์ยอดทอง วัดเจดีย์ยอดทอง (รีวิว 1135 รายการ)

ห่าง 0.70 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านเลขที่3 บ้านเลขที่3 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.21 กิโลเมตร

โรงแรมโฮลาเทล โรงแรมโฮลาเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.22 กิโลเมตร

โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

ผกาวรรณ อพาร์ทเม้นท์ ผกาวรรณ อพาร์ทเม้นท์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

ท็อปแลนด์ โฮเทล ท็อปแลนด์ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

โรงแรมไพลิน พิษณุโลก โรงแรมไพลิน พิษณุโลก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

โรงแรม โกลเด้น แกรนด์ โรงแรม โกลเด้น แกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.63 กิโลเมตร

ดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว ดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.63 กิโลเมตร

อโณทัย อโณทัย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.80 กิโลเมตร

เกียรติวิมล เกียรติวิมล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.81 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ร้านพิษณุโลกสองแคว ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ร้านพิษณุโลกสองแคว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.22 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน จ พิษณุโลก ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน จ พิษณุโลก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.23 กิโลเมตร

สุพจน์ อ ต ก ทะเลเผา สุพจน์ อ ต ก ทะเลเผา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

พังกี่ข้าวมันไก่ พังกี่ข้าวมันไก่ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร

ข้าวต้มปลากระพงแปดริ้ว ข้าวต้มปลากระพงแปดริ้ว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.86 กิโลเมตร

โจ๊ก อัมรินทร์ โจ๊ก อัมรินทร์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.04 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวไก่ ติงลี่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ ติงลี่ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.04 กิโลเมตร

ข้าวต้มหัวปลา ข้าวต้มหัวปลา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.08 กิโลเมตร

ครัวเรือนปรีชา ครัวเรือนปรีชา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.28 กิโลเมตร

บะหมี่เม้ง บะหมี่เม้ง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.64 กิโลเมตร