“ หลวงพ่อขาว(หลวงพ่อเพชร) พระประธานในวิหาร อายุกว่า 200 ปี พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ”

วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2304 บริเวณที่เดิมเข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้าง วัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดใหม่จึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้าน เรียกว่า “หลวงพ่อเพ็ชร” พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา ประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต สิ่งที่โดดเด่นของวัดท่าอิฐ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ซึ่งมองเห็นมาแต่ไกลจากถนน สีทองอร่ามพระเจดีย์มีสองชั้นโดยชั้นที่ 2 ของเจดีย์มีพระพุทธชินราชเป็นองค์พระประธานประดิษฐานอยู่

มูลเหตุของการสร้างพระธาตุเจดีย์เนื่องจาก ราวพุทธศักราช 2535 พระครูสุคนธศีลคุณ(หลวงพ่อหอม) มีดำริจะสร้างเจดีย์ขึ้นในบริเวณวัด มีความกว้าง 40 เมตร สูง 73 เมตร รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังและปล้องไฉน 32 ปล้อง เพื่อทดแทนเจดีย์หลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถที่ผุพังไปตามกาลเวลาและเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระศอ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประดิษฐานในพระเจดีย์เป็นสมบัติของศาสนาและเพื่อระลึกถึงพระคุณของ พระองค์ที่สั่งสอน สัตว์โลก ศีล สมาธิ ปัญญา ต่อมาราวพุทธศักราช 2538 พระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นช่วงที่กำลังเริ่มก่อสร้างเจดีย์ ด้วยความห่วงใยในพระองค์ท่านหลวงพ่อหอม ได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการพระประชวร ถ้าเป็นไปดังสัจจาธิษฐาน จะสร้างเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า “พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2543

การเดินทาง  

จากตัวเมืองอ่างทอง เลี้ยงขวาไปตามป้ายสุพรรณบุรีตามทางหลวงหมายเลข ไปตามทางหลวงหมายเลข 3064 กิโลเมตรที่ 7-8   อยู่ก่อนถึงวัดขุนอินทประมูล

วัดท่าอิฐาราม อ่างทอง

แชร์

บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

เปิด : 7.00 - 16.30

จ.7.00 - 16.30
อ.7.00 - 16.30
พ.7.00 - 16.30
พฤ.7.00 - 16.30
ศ.7.00 - 16.30
ส.7.00 - 16.30
อา.7.00 - 16.30

035-536030, 035-535789, 035-536189

1351

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 27 มิ.ย. 60

รูปสวยครับมุมสูง

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดขุนอินทประมูล วัดขุนอินทประมูล (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.77 กิโลเมตร

วังปลาวัดข่อย วังปลาวัดข่อย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.37 กิโลเมตร

ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.47 กิโลเมตร

วัดสุวรรณเสวริยาราม วัดสุวรรณเสวริยาราม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.59 กิโลเมตร

หมู่บ้านจักสาน หมู่บ้านจักสาน (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.77 กิโลเมตร

ศูนย์เจียระไนพลอย ศูนย์เจียระไนพลอย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.84 กิโลเมตร

วัดม่วง อ่างทอง วัดม่วง อ่างทอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.89 กิโลเมตร

วัดโพธิ์ทอง วัดโพธิ์ทอง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.40 กิโลเมตร

วัดอ่างทองวรวิหาร วัดอ่างทองวรวิหาร (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 7.00 กิโลเมตร

วัดต้นสน วัดต้นสน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.00 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เซ็นเตอร์เพลส อ่างทอง เซ็นเตอร์เพลส อ่างทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.45 กิโลเมตร

มอ มอ รีสอร์ท มอ มอ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.73 กิโลเมตร

ราชพฤกษ์ ดีซี รีสอร์ทอ่างทอง ราชพฤกษ์ ดีซี รีสอร์ทอ่างทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.98 กิโลเมตร

เรือนชมพู รีสอร์ท เรือนชมพู รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.83 กิโลเมตร

เดอะ สตรอง รูม รีสอร์ท เดอะ สตรอง รูม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.89 กิโลเมตร

ริมชล รีสอร์ท อ่างทอง ริมชล รีสอร์ท อ่างทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.44 กิโลเมตร

อ่างทอง อ่างทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.18 กิโลเมตร

พรมทอง พรมทอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.63 กิโลเมตร

มีดี รีสอร์ท มีดี รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.64 กิโลเมตร

สไมล์ รีสอร์ท วิเศษชัยชาญ สไมล์ รีสอร์ท วิเศษชัยชาญ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.18 กิโลเมตร