“สถูปเจดีย์ ณ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพุทธองค์”

มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถูปโบราณที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ตรงสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

มกุฏพันธนเจดีย์ ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของ เมืองกุสินารา หรือปัจจุบันคือ 'ตำบลกาเซีย' รัฐอุตตรประเทศ ตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ สรีระของพระพุทธเจ้าใน

วันอัฏฐมีบูชา เดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดีย์เป็นเชิงตะกอนไม้จันทร์หอมเพื่อใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชจึงทรงสั่งให้สร้างพระสถูปครอบบริเวณนั้นลง แต่สมัยต่อมาเมืองกุสิรานาถูกรุนรานและพระสถูปองค์นี้ถูกทำลายลงเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพัง ภายหลังได้มีการค้นพบเป็นซากพระสถูปขนาดใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งต่อมารัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมพระสถูปองค์นี้ไว้อย่างดี ถ้าวัดรอบฐานของพระสถูปองค์นี้มีความยาวทั้งหมด 46.14 เมตร ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง 37.18 เมตร


มกุฏพันธนเจดีย์ กุสินารา

แชร์

ถ. Buddha Marg, ตำบล กาเซีย, กุสินารา รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย 274402 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

ปิด

จ.6.00 - 18.00
อ.6.00 - 18.00
พ.6.00 - 18.00
พฤ.6.00 - 18.00
ศ.6.00 - 18.00
ส.6.00 - 18.00
อา.6.00 - 18.00

4272

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร

สถูปปรินิพพาน กุสินารา สถูปปรินิพพาน กุสินารา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.43 กิโลเมตร