“วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) หรือ วัดถ่ายละครช่อง 3 - กลิ่นกาสะลอง”

วัดต้นเกว๋น (อินทรววาส) ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ วัดต้นเกว๋ใช้ชื่อไม้เป็นชื่อของวัด "เกร๋นเป็นระบบป่า" หมายถึงพื้นที่ที่ตั้งอยู่ก่อนหน้านี้มีอยู่มากมายในวัด 1 ต้นและมีชื่อใหม่ว่า "อินทรา วาส "คงหมายถึงชื่อเจ้าอาวาสรูปหนึ่งที่มีความสำคัญและปรับปรุงการพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสวยงามอินทราวาที่มีความหมายถึงชื่อเจ้าอาวาสรูปที่สร้างวัดนี้ วัดนี้สร้างขึ้นในระยะเวลาประมาณปี 2399 - พ.ศ. 2412 สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์เป็นเจ้าปกครองเมือเชียงใหม่

ความสำคัญ

 1. เป็นวัดที่ยั้งพักกระบวนแห่พระบรมธาตุศรีจองทองจากอำเภอจองมทองมาในเมืองเชียงใหม่สมัยก่อน ซึ่งถือเป็นประเพณีของเจ้าหลวงเชียงใหม่ และประชาชนทั้งหลาย มีการสรงน้ำพระธาตุทุกปี เจ้าอาวาสบอกว่า เมื่อสมัยถนนสายเชียงใหม่-ฮอดไม่มีถนนสายเดิมผ่านหน้าวัดทิศตะวันออก เมื่อกระบวนแห่พระธาตุขึ้นมาเพื่อจะนำเอาพระธาตุทูลเจ้าหลวงสรงน้ำ กระบวนแห่ต้องมาพักวัดนี้ 2-3 คืน เพื่อให้ประชาชนในบริเวณนี้มาสรงน้ำพระธาตุด้วย
 2. มีมณฑลแบบจตุรมุข มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ปรากฏอยู่ใช้เป็นประดิษฐานพระบรมธาตุชั่วคราว และใช้เป็นที่สำหรับประชาชนมาหล่อน้ำพระบรมธาตุ
 3. มีอาสน์สำหรับตั้งโกฎิพระบรมธาตุ เวลาออกให้ประชาชนหล่อน้ำ ยังอยู่สภาพดี
 4. มีรินสำหรับรองน้ำ สุคนธลินธุธาราคือน้ำอบน้ำหอมที่ประชาชนนำมาหดหล่อพระธาตุ
 5. มีสะเหลียง สำหรับหามบ้องไฟจุดบูชาเจ้าอาวาสบอกว่าโบราณเรียก "ขาขะเหยีย" ทำได้สวยงามแข็งแรงสลักลวดลายดอกและรูปนาคลงรักชาดบิดทอง ผู้เขียนพึ่งเห็นวัดนี้
 6. มีกลอนโยน (กลองบูชา) โบราณเรียกว่า "ก๋องปู๋จา" มีครบทุกลูก และลูกใหญ่นั้นถ้าตีจะได้ยินทั่วตำบลหนองควาย
 7. กำแพงเดิมก่อด้วยอิฐธรรมดาไม่ฉาบปูนสอข้างบนมีปล่องคล้ายกำแพงเมือโบราณ
 8. วัดอินทราวาส (ต้นเกว๋น) อยู่ในบัญชีของกรมศิลปากรด้วยเจ้าอาวาสบอกกับผู้เขียนว่าเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ว่าผู้สร้างวิหารนี้ และสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นมีมณฑปเป็นต้น คือท่าครูบาอินทร์ เจ้าอาวาสรูปที่ 2 และท่านครูบาอินทร์รูปนี้ เป็นนายช่างที่ชำนาญมาก และประวัติของท่านเป็นมาอย่างไรไม่ทราบ เมื่อปี 2512 ได้รับรางวัลสถาปัตยธกรรมดีเด่น ของสามาความสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
 9. วิหารปัจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2403 สร้างปรากฎชัดเพราะว่ามีผู้บันทึกปี สร้างไว้ที่ใต้เพดานด้านเหนือ ด้วยอักษรไทยยวน (ตัวเมือง) ภาษาไทยยวน (ภาษาเมือง) ตัวเลขโหราสร้างในปีเบิกสง้า นายช่างผู้สร้างวิหารหลังนี้มีความชำนาญมากสามารถสลักลายดอก ลายรูปสัตว์ ที่น่าจั่ว และช่อฟ้าใบระกาได้สวยมาก  ที่ชุกชี (แท่นแก้ว)  พระประธานในวิหารเป็นลายรูปปั้นเครื่องดอกกูดและรูปสัตว์ ใช้ “สะตายจิ๋วง” หรือ “สะตายจิ๋น” ปั้นอย่างปราณีต ละเอียด สวยงาม มีความเพียรย่างยิ่ง  ฝาผนังด้านหลังพระประธานในวิหาร มีรูปคล้ายซุ้ม และซุ้มนั้นล้วนแต่เป็นพระพิมพ์โลหะ ซึ่งหล่อเป็นองค์ฯ เอาติดผนังเป็นรูปคล้ายซุ้ม สามเฌรทองอินทร์ นามสกุลพิลา นับจำนวนเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2535 มีจำนวน 625 องค์ ขาด 431 พระพิมพ์เหล่านี้แบ่งได้เป็น 2 แบบดังนี้คือ
  1. แบบใบโพธิปางมารวิชัยขนาด 2x4 ซ.ม.
  2. แบบนาคปกอยู่ให้ซุ้มในอีกชั้นหนึ่งโป่งมารวิชัย ขนาด 3x5 ซ.ม. เบ้าสำหรับหล่อพระพิมพ์นี้ ยังมีปรากฎอยู่ทั้ง 2 แบบ ใช้ทำเบ้าหล่อมี 2 ประเภทคือ
   • เบ้าหล่อพระพิมพ์ใบโพธิ เป็นโลหะแบบถาวร
   • เบ้าหล่อพระพิมพ์นาคปกอยู่ในซุ้มเหล็ก เป็นหินสีดำแกะเป็นรูปพระพิมพ์

สิ่งที่กล่าวทั้งหมดมานี้มีค่ามากและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทย


บริเวณร้านค้ารอบวัด มีให้เช่าชุดไทย 100-150 บาท ตามรอยละคร "กลิ่นกาสะลอง"

วัดอินทราวาส วัดต้นเกว๋น

แชร์

บ้านต้นเกว๋น ซอย 3 ตำบล หนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

No hours available

2643

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

บ้านเหมืองกุง บ้านเหมืองกุง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.10 กิโลเมตร

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 2.33 กิโลเมตร

วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยคำ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.19 กิโลเมตร

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.44 กิโลเมตร

สวนน้ำแกรนด์แคนยอน หางดง สวนน้ำแกรนด์แคนยอน หางดง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.44 กิโลเมตร

บ้านถวาย บ้านถวาย (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 5.09 กิโลเมตร

วัดอุโมงค์ วัดอุโมงค์ (รีวิว 13 รายการ)

ห่าง 7.25 กิโลเมตร

วัดสวนดอก เชียงใหม่ วัดสวนดอก เชียงใหม่ (รีวิว 845 รายการ)

ห่าง 8.62 กิโลเมตร

วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ (รีวิว 4 รายการ)

ห่าง 8.76 กิโลเมตร

วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร (รีวิว 529 รายการ)

ห่าง 9.45 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านร้อยจันทร์ โฮสเทล บ้านร้อยจันทร์ โฮสเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

นฤตยะ รีสอร์ทแอนด์สปา นฤตยะ รีสอร์ทแอนด์สปา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.33 กิโลเมตร

วีระชัย วิลล่า วีระชัย วิลล่า (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 2.42 กิโลเมตร

โอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ท โอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.60 กิโลเมตร

เมาเท่น ครีค เชียงใหม่ เมาเท่น ครีค เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.84 กิโลเมตร

ธาราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ธาราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.85 กิโลเมตร

เฮือนคำหอม รีสอร์ท เฮือนคำหอม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.40 กิโลเมตร

ดอนปิน 8 ดอนปิน 8 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.66 กิโลเมตร

วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.85 กิโลเมตร

ดอยคำ รีสอร์ท ดอยคำ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.92 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เจ๊ดา ลูกชิ้นปลาไร้สาร เจ๊ดา ลูกชิ้นปลาไร้สาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.35 กิโลเมตร

เมากาแฟ เมากาแฟ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.42 กิโลเมตร

ครัวย่า Krua Ya ครัวย่า Krua Ya (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.50 กิโลเมตร

บ้านร่มไม้บาหลี บ้านร่มไม้บาหลี (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.65 กิโลเมตร

เจพัฒนา เจพัฒนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.31 กิโลเมตร

ร้านอาหาร เอื้องคำสาย ร้านอาหาร เอื้องคำสาย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 7.94 กิโลเมตร

ฮ้านถึงเจียงใหม่ ฮ้านถึงเจียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.98 กิโลเมตร

บ้านเต้าหู้ บ้านเต้าหู้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.11 กิโลเมตร

ภูเก็ตลายคราม ภูเก็ตลายคราม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 8.42 กิโลเมตร

พันพรรณ พันพรรณ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.43 กิโลเมตร